ההחלטה על שיוך דירות 2010

קליטה • כניסות

אישור המסמך המשפטי בעניין שיוך דירות

ההנהלה קיימה דיון במסמך וערכה בו תיקונים קלים.

המסמך נשלח לחברים והגיע לשיחת הקיבוץ.

עם קריאת שורות אלה, תוצאות  שיחת הקיבוץ שעסקה במסמך פורסמו.

 ברוב של 78% מהמצביעים הוחלט להתחיל בתהליך שיוך דירות, הוחלט על היום הקובע ועל התאמת מודל גזית ככל שיידרש מתהליך זה.

אמנון פלדנר נבחר להובלת התהליך ברוב של 86% של המצביעים.

בהצלחה לאמנון ולכולנו במהלך גדול ומשמעותי זה.

 

שבת שלום

רבקה וילנד – יו"ר הנהלת הקיבוץ