הקיבוץ המתחדש

מדור הסטורי • 17/2/2018 כניסות

האם ה"קיבוץ המתחדש" בדרך להיות "ישוב קהילתי"?

 

הקיבוץ השתנה, אך לא החליף לגמרי את האידיאולוגיה שלו. אני מביא כאן את תשובתי לחבר שטען כי הקיבוץ המתחדש הוא בעצם שם מכובס ל"ישוב קהילתי":
יש הבדלים רבים בין "קיבוץ מתחדש" ל"ישוב קהילתי". אמנה כמה מהם: בקיבוץ המתחדש יש "מס איזון" שהוא מס פרוגרסיבי הנועד למנוע פערים גדולים בהכנסות החברים. יש סובסידיה על הוצאות הבריאות הניתנת ע"י הקהילה, כך גם החינוך מסובסד (בקיבוצי ב-50%), המזון בחדר-אוכל מסובסד בקיבוצי באחוזים גבוהים (בקיבוץ האם שלי חזרו להפעיל את חדר- האוכל); הבריכה בחינם; יש קרן לעזרה הדדית במצבי חרום כמו מחלה עזרת בנים וכו'; יש הבטחת הכנסה (ישנם קיבוצים שבהם המובטלים מקבלים 4000 ש"ח למשפחה). התרבות (מופעים, חגים וכו') בחינם או בהשתתפות קטנה.

כל הדברים האלה לא קיימים בישוב קהילתי. הם שמבדילים ביננו לבין ישוב קהילתי, והם שמבטאים את העובדה שערכי הקיבוץ המקוריים - שיוויון, שותפות וערבות הדדית – נשמרים במידה רבה.

חרות (חופש העיסוק, חופש הביטוי וכו'), היא ערך חשוב בחברה המודרנית. יש לציין למען האמת ההיסטורית שערך החרות נפגע בקיבוץ הישן. בתחום זה הקיבוץ המתחדש עשה צעד גדול קדימה למימוש הערך הזה, הן בבחירת העיסוק, ביציאה ללימודים, בביטול חובת עבודה והיבטים נוספים. ניתן לומר כי בקיבוץ החדש הושג איזון בין ערך החרות לערך השותפות והשיוויון.

יחד עם זאת, אין לנוח על זרי הדפנה. שום דבר אינו מובטח. על כל הדברים הללו צריך לשמור ולהיאבק ברוחות הקפיטליסטיות הנושבות בקיבוץ פנימה, שאימצו לעצמם פילוסופיות ליברליות-קפיטליסטיות. ידוע שישנם קיבוצים שבטלו את מס האיזון, ועוד חישוקים נוספים השומרים על מידה מסויימת של שיוויון, שותפות וערבות הדדית ואז הם באמת בדרך להיהפך לישוב קהילתי.

איתן קליש