תעמולה בשערי הקיבוץ

אנשים • כניסות

זו לי הפעם הראשונה בה אשתתף בבחירות האזוריות למועצה האזורית עמק יזרעאל.

המרחב הציבורי מקושט או מלוכלך (תלוי בנקודת המבט) בתעמולת בחירות - זה טבעו ודרכו של קמפיין פוליטי.

אבל,

כשתולים שלט של מועמד אחד בכניסה לקיבוץ מתקבלת אצלי התחושה שכל הקיבוץ מאחוריו

מה שלא בהכרח נכון.

כשמוספים שלט של מועמד נוסף בכניסה לקיבוץ מתקבלת תמונה מעט יותר מאוזנת עם תחושה מרירה של משחק פוליטי.
המרחב הזה שייך לכולנו, בואו נשאיר את שער הקיבוץ לברכות חמות לשבים מחו"ל

עוד לא החלטתי למי אצביע - מה שבטוח שום שלט בשום מקום לא ישנה את דעתי.

אשמח לתגובות

תמר דרייבלט

-----

תגובתו של איתן קאליש

האם יש לאסור תעמולת בחירות בקיבוץ?

הכתבה הזו מעלה את השאלה עד כמה החברה הקיבוצית היא חברה דמוקרטית ופלורליסטית. בחברה דמוקרטית מקובל כי האזרח משתתף בבחירות, ובוודאי שהוא יכול לבחור בין חלופות ואישים שונים. יתר על-כן, תעמולה היא עניין לגטימי בחברה דמוקרטית.

בקיבוץ עד לפני מספר שנים כל אלו לא היו לגטימיים. היה מועמד אחד לראשות המועצה שנבחר ע"י הנהלת הקיבוץ (מתוך שיקולים אינטרסנטיים), השלטים שנתלו, אם נתלו היו בעדו, ולמועמדים אחרים ולא הייתה כניסה לקיבוץ. כמובן שרק הוא הופיע בפני החברים, ולמועמד המתחרה לא ניתנה הזדמנות לפרוש את משנתו.

הכותבת, אולי בתמימות ובחוסר ידיעה, עלולה להחזיר אותנו לימים קודמים בהם לא הייתה תעמולה בקיבוץ בין המתחרים על ראשות המועצה, לא היה פלורליזם, ולא היה חופש הבעת דעות. באותם זמנים הקיבוצים היו תופעה אנומלית בחברה הישראלית הדימוקרטית.

-----

תגובתי

איני נגד תעמולה, ובהחלט בעד חופש הבעת דעות. לא כתבתי לא לקיים תעמולה, כתבתי ששלט בכניסה לקיבוץ יוצר מצג שווא לנכנסים בשערי הקיבוץ שכל התושבים בעד אותו מועמד