דגשים לעובדי חוץ

קליטה • כניסות

31.12.2015

לכל עובדי חוץ שלום רב (מיועד לגברים ונשים ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד)

כמה הדגשים בנושא עובדי חוץ (מתוך חוברת המודל חדש)

רכב:

לפי ההסדר החדש, חיובי נסיעות של עובדי חוץ ברכב הסידור יהיו בתעריף זהה לנסיעות פרטיות של חברים ויחויבו בתקציבם האישי בתעריף 0.72 ¤ לק"מ + 3.20 ¤ לשעה.

בסוף כל חודש עובד/ת חוץ - במשרה מלאה יזוכה בתקציבו האישי ב-3.20 ¤ ל-22 ימי עבודה ו-9 שעות עבודה ביום  - 634 ¤ בחודש. עובד חוץ במשרה חלקית יזוכה באופן יחסי.

החל מ-03/01/2016 מתבטל מספר המשתמש שלכם (קרלוג עובד חוץ) וכל הנסיעות יהיו ע"ח פרטי.(קרלוג פרטי)

כל ההזמנות אשר נעשו לטווח ארוך צריכות להימחק על ידכם ולבצע הזמנה מחדש על השם הפרטי של החבר.

תלושים

כל עובד חוץ חייב להביא את תלוש השכר שלו עד ל- 15 לחודש.

עובדים שאינם מקבלים מהמעסיק שלהם את התלוש עד ה- 10 לחודש מתבקשים לפנות לחשבת שכר או מש"א לברור הנושא מול המעסיק. (אי קבלת התלוש עד ה- 10 בחודש הינה עבירה על החוק).

החזר הוצאות

מחודש ינואר מסתיימים החזרי ההוצאות מקיבוץ גזית עבור עובדי החוץ.

תלושים

כל עובד חוץ חייב להביא את תלוש השכר שלו עד ל- 15 לחודש.

עובדים שאינם מקבלים מהמעסיק שלהם את התלוש עד ה- 10 לחודש מתבקשים לפנות לחשבת שכר או מש"א לברור הנושא מול המעסיק. (אי קבלת התלוש עד ה- 10 בחודש הינה עבירה על החוק).

הפרשות לפנסיה

הנכם מתבקשים לבקש מהמעסיק  שההפרשה לפנסיה  מחלק העובד-תעמוד על 7%. זו זכותכם לבקש בקשה זו. 

קרן השתלמות

ייבחן אופן ההתחשבנות בגין הקרן עד ל 1.1.2016

 

 

עמרי ס, רחל ע., עמוס ג.

 

 

 

 

בברכה,