"קיבוצי ההטלות"

מדור הסטורי • 11/2/2018 כניסות

"קיבוצי ההטלות" 2005/ אמנון פלדנר

בזמן האחרון, במסגרת ההתמודדות על תפקיד מזכיר התנועה, הוזכרו מספר פעמים "קיבוצי ההטלות" בהקשרים שונים. מה הם "קיבוצי ההטלות"?

במסגרת הסדר הקיבוצים, היה צורך לשחרר את המערכת המרכזית של התנועה מחובות העתק שנצברו אצלם למערכת הבנקאית.

חובות אלו נוצרו כתוצאה מאי-יכולת (לפעמים גם אי-רצון) של קיבוצים להחזר כספים שלא מן התנועה, ניהול תאגידים כושלים לאורך שנים, שהשאירו חובות כבדים בתקופת פעילותם, ועלו סכומי כסף רבים בסגירתם ובתשלום פיצויים לעובדים שפוטרו. תאגידים כגון: "על המשמר", "השבוע בקיבוץ הארצי", המחלקה הטכנית, "גבעת-חביבה" ועוד תאגידים נוספים לא מעטים, שהחברים מהשורה אפילו לא ידעו על קיומם.

בסופו של דבר הוטלו חובות התנועה על הקיבוצים כולם, בשתי מנות. האחת הוטלה בשווה על כל הקיבוצים. השניה היתה הטלה דיפרנציאלית על-פי חוזקו של הקיבוץ.

חוזק זה נקבע על בסיס מדד כלכלי מסויים שהתייחס לשנים 1986-1988. את המנה השניה קיבלו על עצמם 22 קיבוצים, ומכאן השם: "קיבוצי ההטלות".

הסכום המירבי שהוטל על קיבוצים אלו שוויו במחירי היום כ-15 מיליון ש"ח (30 יחידות דיור חדשות). קיבלו אותו 7 – 9 קיבוצים בהם: מעברות, מרחביה, גזית, עין דור,משמר העמק, שער הגולן, ניר יצחק, ועוד. הקשר בין איתנות הקיבוצים בעבר, למצבם כיום – מקרי בהחלט (ראה מרחביה ועין-דור).

לרוב הקיבוצים נמחק החוב שהוטל, ונותרו עם החוב הנוסף רק 22 קיבוצים.

במשך השנים הוקמו שתי "ועדות צדק" תנועתיות שהביאו הצעות להשוואה מסויימת בחלוקת הנטל התנועתי בין כל הקיבוצים. הצעות אלו התקבלו כהחלטות במועצות התנועה, אולם אף מזכיר מאז לא הצליח להתמודד איתן (אולי גם לא כל-כך ניסו).

כיום מנסים למצוא מקורות כספיים לפיצוי מסויים לקיבוצים אלו. לא בטוח שהמהלך יצליח, וגם אם יצליח, המרחק בין הנזק לפיצוי יהיה כרחוק מערב ממזרח.

חשוב לציין שרוב "קיבוצי ההטלות" אולי כולם ובוודאי קיבוץ גזית, התנהלו לאורך כל השנים קודם להסדר הקיבוצים בצורה אחראית, ולא היו שותפים בהאדרת חובות הקיבוצים למערכות השונות.