הערה נוספת

מדור הסטורי • 19/4/2018 כניסות

הערה אחרונה לפני פרידה:
ברצוני להדגיש כי למרות האכזבה שניגרמה לי, אני ממשיך לראות בעצמי פעיל ציבור בתחומי החברה והתרבות בקיבוץ, והוכחתי זאת לאורך כל השנים בגזית, ובמיוחד בשנים האחרונות.
הפעילות הציבורית חשובה לי, כך אני מרגיש את השייכות לקהילת גזית, וכך נראה לי שצריך לחיות אדם בקיבוץ.
לכן אני מצהיר כאן ועכשיו על נכונותי ורצוני ליטול בעתיד חלק במיזמי תרבות וחברה ובפעילות בועדות שונות.

איתן קליש