רפת

ענפים • כניסות

ענף הרפת בארץ הוא בין ענפי החקלאות המתקדמים ביותר. ענף מסודר שנצבר בו הרבה ידע וניסיון. בגזית נחזור מעט אחורה להיסטוריה ולנוסטלגיה.

ראשון ממקימי הרפת בשנים היה 50 – 1949 חלוצינו חיים שדמון שקיבל את ההכשרה לטיפול ברפת בקבוצת כנרת. הרפת היתה בטירה והיו בה שתי פרות ושתי עגלות.

בזמן שהותו של חיים בהכשרה טיפלה ברפת חוה רוגע במסירות רבה.

חיים סיים את ההכשרה ודאג להעביר את הרפת מטירה לגזית.

לרפת נוספו עוד 18 פרות ועגלות חלקם נקנו מחו"ל וחלקם מהמשקים בסביבה. בנוסף הרפת צמחה ונוספו כ – 22 חולבות, כל החליבות נעשו בחליבה ידנית פעמיים ביום.

תנובת החלב היתה כ- 18 – 15 ליטר ליום לפרה. כיום ( 2010 ) יש לנו כ- 300 חולבות וכ- 253 עגלות. בשנה ממוצעת נולדים כ- 290 ולדות. ממוצע שנתי חלב – 11,730 ליטר לפרה. פרה אוכלת ביום כ- 33 ק"ג שטח מחייה לפרה – 18 מ"ר.

צוות הרפת מונה היום 7 עובדים , שלושה מתוכם למדו ברופין לימודי חקלאות במגמת רפת, דגן סדרינס, בן שוורצר, וכמובן יוחאי מנהל הרפת.. בנוסף עובדים צעירים מסימיי צבא. לרוב הביקוש עולה על ההיצע של מקומות פנויים...

התחזית לשנה הקרובה: בניית סככות חדשות, הגדלת תנובת החלב, המלטות קלות, תמותה נמוכה של עגלות, מכירת פרות במצב גופני טוב, ובמחירים סבירים. נאחל לרפת המשך פורה מוצלח ומעניין.

Titleold wefetoldsstaff