הוספת הודעה

הודעות רשמיות אחרונות

FW: יישובון- דף מידע שבועי מזכירות

סדנת מיסטיק רוז פרסומים מהסביבה

נתוני גשם ינואר 2016 נתוני גשם

FW: יישובון- דף מידע שבועי מזכירות

FW: יישובון- דף מידע שבועי מזכירות

הודעות ציבוריות אחרונות

חבילות הערוצים של HOT  מנהל האתר  אילנה  

יוזמה להקמת בית ספר - פגישה במועדון לח ...  הילי  כגן  

נתוני גשם ינואר 2016

נתוני גשם 2016
תאריך כמות במ"מ מצטבר
1-Jan-2016 11.5 11.5
2-Jan-2016 8.1 19.6
3-Jan-2016 4 23.6
4-Jan-2016 23.6
5-Jan-2016 0 23.6
6-Jan-2016 0 23.6
7-Jan-2016 29.3 52.9
8-Jan-2016 61 113.9
9-Jan-2016 0.8 114.7
10-Jan-2016 0 114.7
11-Jan-2016 0 114.7
12-Jan-2016 0 114.7
13-Jan-2016 0 114.7
14-Jan-2016 0 114.7
15-Jan-2016 0 114.7
16-Jan-2016 0 114.7
17-Jan-2016 0 114.7
18-Jan-2016 4.5 119.2
19-Jan-2016 21.6 140.8
20-Jan-2016 0 140.8
21-Jan-2016 0 140.8
22-Jan-2016 0 140.8
23-Jan-2016 0 140.8
24-Jan-2016 14.1 154.9
25-Jan-2016 0 154.9
26-Jan-2016 0 154.9
27-Jan-2016 0 154.9
28-Jan-2016 0 154.9
29-Jan-2016 0 154.9
30-Jan-2016 0 154.9
31-Jan-2016
סה"כ במ"מ: 154.9
ממוצע חודשי במ"מ: 104.3678571
מצטבר שנתי 226

תמונות אחרונות

חבילות הערוצים של HOT
חבילות הערוצים של HOT

לסידור רכב

sidur.k-gazit.co.il

נסיעה טובה

לוח אירועים

אל לוח האירועים

ליצירת קשר המזכירות

טלפון: 04-6768511