הודעות רשמיות אחרונות

עדכונים לפני היציאה לחופשעדכונים לפני היציאה לחופש
מזכירות

אימון בכנף 18-21.9.16אימון בכנף 18-21.9.16
מזכירות

הודעות ציבוריות אחרונות

עדכונים מהבריכהעדכונים מהבריכה
דפנה  סימנה  

ידיעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - כל החדשות והארועים אצלכם בתיבת המייל - והשבוע - נוער העמק פותח שנה - לכתבה ולסרטונים המגניבים מהטיולים, הנה באה הרכבת - כל מה שצמהמועצה לתושב - כל החדשות והארועים אצלכם בתיבת המייל - והשבוע - נוער העמק פותח שנה - לכתבה ולסרטונים המגניבים מהטיולים, הנה באה הרכבת - כל מה שצ
מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - נסיעת הבכורה של רכבת העמק לוותיקים, טקס פתיחת שנה של הנוער ועוד חדשות ארועים ושנה טובה!מהמועצה לתושב - נסיעת הבכורה של רכבת העמק לוותיקים, טקס פתיחת שנה של הנוער ועוד חדשות ארועים ושנה טובה!
מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - כל החדשות אצלכם בתיבת המייל והשבוע כל החדשות אצלכם בתיבת המייל - והשבוע - תמונות מטקס פרס ניהול תקין, הבהרה בנושא ביטוח ספורטאמהמועצה לתושב - כל החדשות אצלכם בתיבת המייל והשבוע כל החדשות אצלכם בתיבת המייל - והשבוע - תמונות מטקס פרס ניהול תקין, הבהרה בנושא ביטוח ספורטא
מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - הדיוור השבועי - בפעם ה 16, פרס ניהול כספי למועצה, כל ארועי התרבות והחדשותמהמועצה לתושב - הדיוור השבועי - בפעם ה 16, פרס ניהול כספי למועצה, כל ארועי התרבות והחדשות
מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - מהמועצה לתושב - כל החדשות של השבוע - 9000 תלמידים ועוד 3500 ילדי גן פתחו את שנת הלימודים ב 100 מוסדות חינוך בעמק, חונכים תאורה במגרשמהמועצה לתושב - מהמועצה לתושב - כל החדשות של השבוע - 9000 תלמידים ועוד 3500 ילדי גן פתחו את שנת הלימודים ב 100 מוסדות חינוך בעמק, חונכים תאורה במגרש
מועצה אזורית עמק יזרעאל

מהמועצה לתושב - שנה טובה לכל תלמידי המועצה, על הפנייה לשרי הבטחון והתחבורה, הרכבת, סיום מסע דרך ארץ ועוד מלוא החופןמהמועצה לתושב - שנה טובה לכל תלמידי המועצה, על הפנייה לשרי הבטחון והתחבורה, הרכבת, סיום מסע דרך ארץ ועוד מלוא החופן
מועצה אזורית עמק יזרעאל

תמונות אחרונות

עדכונים לפני היציאה לחופש
עדכונים לפני היציאה לחופש

ליצירת קשר המזכירות

לוח אירועים