הקיבוץ הישן

מדור הסטורי • 4/3/2018 כניסות

האם לחבר בקיבוץ הישן לא היו זכויות?

( תגובה, לעוזי בן-צבי, הזמן הירוק, 27.2.14)

לכאורה צודק עוזי בן-צבי בביקורתו על התקנון הישן (1972) של הקיבוצים, ואכן הגיע הזמן לבטלו. הסיבה המשוערת שלא עושים זאת היא, שההבדלים בין הקיבוצים המתחדשים הם כל-כך גדולים (בתחום השיוויון, בתחום הערבות ההדדית וכו' וכו'), שבלתי ניתן לכתוב תקנון משותף לתנועה הקיבוצית. אך למעשה אני מרגיש כי מאחורי דבריו של עוזי מסתתר רצון לעשות לחוכא ואיטלולא את הקיבוץ הישן והשיתופי, ורצון לטעון כי בקיבוץ הישן לא היו לחבר זכויות.

צודק עוזי בבואו לטעון שבתקנון היה דגש חזק על זכויות הקולקטיב ודגש חלש על זכויות היחיד. אלא שלטענתי זאת הייתה בבחינת "הלכה שאין מורין בה". למשל, התקנה שעוזי מצביע עליה: כי חבר לא יקבל מתנות מבחוץ "החורגות מהמקובל" אלא בהסכמת הקיבוץ, לא ממומשת כבר עשרות שנים בכל הקיבוצים.

עוזי מביא את סעיף 71 כהוכחה לטענה המוסווית כי הקיבוץ יכול היה לסדר את החבר במקום עבודה לפי גחמותיו של סדרן העבודה, ואף להכריח אותו לצאת ממקום עבודתו הקבוע. לדאבוני, עלי לציין כי עוזי השמיט מהסעיף הזה חלקים חשובים שאינם לרוחו: "א. מקום עבודתו של כל חבר ייקבע תוך התחשבות ביכולתו ובנטייתו האישית של החבר ובצרכי משק הקיבוץ. ב. קידום הכשרתו והתמחותו של החבר בעבודתו".

 מי שהכיר את המציאות בקיבוץ הישן יודע כי ניוד עובדים שרירותי כמו שעוזי מציג, לא קרה בקיבוץ של עשרות השנים האחרונות. להיפך: חברים עזבו ענפים שלא היו לטעמם, ועברו לענפים שהיו לטעמם, ורוב החברים התפתחו מבחינה מקצועית בתחום שבחרו בו.

לא ברור מה פסול מצא עוזי בסעיף 66 שבו מופיעה הנוסחה של הקיבוץ השיתופי: '"לכל אחד לפי צרכיו' תוך שמירת העקרון של שיתוף בצריכה ושל זכויות שוות בתנאים שווים...".

עוזי מבין את הסעיף  כאילו משמעותו היא: "הסעיף מסביר לך החבר, לך החברה שצורכי משק הקיבוץ ופיתוחו עומדים ברורות מעל צרכיכם...". לדעתי הסעיף הזה מראה דווקא את ההתחשבות בפרט הקיבוצי וצרכיו המיוחדים. מכוחו מערכת הבריאות השקיעה בחברים הנזקקים לכך סכומים הרבה יותר גדולים מאשר באחרים. כך גם  מערכת החינוך השקיעה יותר בילדים טעוני הטיפוח, וכך גם בצרכים מיוחדים-משפחתיים של חברים. הרעיון המרכזי בסעיף זה שהוא מנוגד ל"שוויון מיכאני".

בקיבוץ הישן היו לחבר לא מעט זכויות שאבדו לו בקיבוץ המתחדש: בניית ביתו ע"ח הקיבוץ, יציאה ללימודים ארוכים וקצרים, נסיעה ארוכה לפחות פעם בחיים לחו"ל, בריאות חינם, חינוך לילדיו חינם, ועוד זכויות רבות שהיו ואינן.

לכן אני חושב שהמגמה של עוזי להציג את הקיבוץ הישן כמסגרת ששללה מהחבר את כל זכויות היחיד איננו נכון, והחיים היו הרבה יותר חזקים מהתקנון, שרוב החברים לא הכירו אותו. אינני שואף לחזור לקיבוץ הישן, אבל גם אינני סבור שיש לציירו כמפלצת.

נסיים בשתי ציטטות מהתקנון המפרטות את מטרות הקיבוץ ומציגות אותו באור יפה:

ו. לטפח את אישיותם ואת יכולתם האישית והקולקטיבית של חברי הקיבוץ, בחיי החברה ובשטחי הכלכלה, התרבות, המדע והאמנות"

ז. לקדם את חברות הקיבוץ לשם השגת שיוויון בפועל ביצירה המשקית והחברתית, בחינוך ובפעילות ציבורית ותנועתית.

איתן קליש