הדיונים על המעבר מ"המודל המשולב" למודל "רשת בטחון" (המשך)

מדור הסטורי • 22/11/2017 כניסות

תשובתה של ארנה קדרון

מה ההבדל העקרוני בין שני המודלים?

מה היתרונות והחסרונות של כל מודל?

לאיזה מודל את/ה נוטה?

חשוב לי לציין שהתשובות שלי לא מתייחסות לשום מודל ספציפי אלא ל "עקרונות בסיסיים של מודל עתידי". אני מעולם לא קראתי את המודל של כפר מסריק ומודל גזית חדש עדיין לא נכתב. כמו כן אני מעדיפה לחבר בין כל השאלות ולפרוס את האני מאמין שלי (נכון להיום) בצורה שתענה על כל השאלות.

באופן עקרוני אני מאמינה ששינויים הם חלק אינטגראלי מכל חברה ששואפת לצמיחה מתמדת. אני גם משוכנעת שאין אמת אחת מוחלטת. אין לי ספק שכל מודל שלא יהיה בעתיד לא יוכל לתת מענה לצרכים הכל-כך מגוונים שלנו כחברה שהולכת ונהיית יותר ויותר הטרוגנית ובטח לא של כל פרט ופרט בתוך החברה.

לכן דעתי היא זהירה וצנועה.

אני חושבת שמודל גזית כפי שהוא היום אינו מאפשר לממש כמה מהמטרות החשובות ביותר שבשמן עשינו את השינוי לפני 5 שנים. אחד הנושאים החשובים שעלה בדיונים לפני 5 שנים היה הצורך לבנות מודל שיוביל למימוש מקסימאלי של פוטנציאל ההתפרנסות באוכלוסייה העובדת. זכור לי כמה דובר אז על מה יקרה אם חלילה המצב הכלכלי שלנו לא ישמר טוב לאורך זמן? מה יקרה לאותם אנשים ומשפחות שלא מתפרנסות מספיק טוב?

והנה חלפו להן 5 שנים בתוך המודל והמספרים מראים שאותן שאלות שהזכרתי קודם צריכות להטריד אותנו גם היום. לאור זאת אני מאמינה שנחוץ שינוי משמעותי בכל הנוגע לסוגיית ההתפרנסות. אני מאמינה ששינוי כזה אפשרי רק אם מעבירים לחברים את מירב האחריות על התפרנסות המשפחה. עקרונות המודל של כפר מסריק, נראים לי מתאימים יותר למימוש שינוי זה.

באופן עקרוני אני מאמינה שבחברה כמו שלנו בה השוני בין הפרטים שמרכיבים אותה הולך וגדל וצריך להגדיל את העצמאות האישית, מצד אחד, ומצד שני גם את האחריות הקולקטיבית לגבי אותם תחומים שנחליט לשמר כשיתופיים. המספרים והמסקנות שהוצגו בדיונים, שהם פועל יוצא של מודל גזית, אינם משקפים את האחריות הקולקטיבית שצריכה להיות נחלתם של כל החברים. יתר על כן קיימת מידה צורמת של חוסר שוויוניות במאמץ הקולקטיבי המעוררת דאגה רבה לגבי העתיד האישי של כל אחד מאיתנו.

אני תומכת במעבר למודל "אחר" שיביא אותנו באמת לשינוי שיאפשר צמיחה וגדילה של המקום הזה עם אנשים שבאמת רוצים ומסוגלים לקחת אחריות על עצמם וגם על חלקם המשותף עם אחרים.

אני חושבת כי אין צורך שאוסיף יותר, ניסיתי להבהיר את עמדתי כמה שיותר ברור.

בהצלחה לכולנו.

מהו ההבדל העקרוני בין שני המודלים? / אליהו להב

עיינתי (בקובץ שנשלח דרך האינטרנט) ב"מודל כפר מסריק" (להלן מכ"ם), ולא רק בחלק ההצהרתי שלו, אלא בעיקר בהסדרים הרבים המתלווים אליו (חלק שכמעט ולא הוזכר בהרצאתו של מזכיר כפר מסריק, לפני כחודשיים).

בתנועה הקיבוצית לאחר עשרים שנה ויותר של שינויים באורחות החיים, התגבשו 3 סוגים של קיבוצים, אשר זכו להכרה של מוסדות התנועה והמדינה: המודל השיתופי, המודל המשולב, והמודל המתחדש (הקרוי המודל הדיפרנציאלי או "רשת בטחון").

אנחנו בחרנו במודל המשולב, הנותן ביטוי להבדלים בהכנסות שהחברים מביאים לקיבוץ, אך שומר על מרכיבים רבים של חיים משותפים בכל תחומי הצריכה, תוך הקפדה על קיום פערים מצומצמים בין הכנסות החברים. כיום ישנם בתנועה הקיבוצית קצת פחות מ-15% קיבוצים הנוהגים לפי מודל זה.

מכ"ם (מודל כפר מסריק), גם אם הדבר לא זכה לכל ציון ובודאי שלא להבלטה הוא מודל מהסוג השלישי, כלומר "רשת בטחון" המאפיינת את הקיבוצים המתחדשים. במכ"ם באים לידי ביטוי המרכיבים של "רשת בטחון":

א. הכנסות החברים (משכורת, פנסיה, יזמויות ועוד) נכנסות באופן ישיר או עקיף לכיסם הפרטי של החברים (ולא לקופת הכלל כנהוג אצלנו).

ב. הפערים ההתחלתיים בהכנסות החברים הם 1 ל-2 (100%).

ג. החברים מחוייבים ב-3 סוגים של מיסים, חלקם רגרסיביים, כמו המס לכיסוי הוצאות הקהילה.

ד. תתקיים הפרטה משמעותית בשרותי הליבה והפרטה עמוקה בשרותי הבחירה, וכל יתר השרותים שמעניקה הקהילה.

זה תיאור מתומצת וחלקי של המודל שבעיקרו הוא דומה למודלים אחרים של קיבוצים מתחדשים, אם כי מותאם לייחודו ומסורתו של כפר מסריק. בהשוואה למודל גזית המוכר לנו מ-2008 ההבדלים בולטים לעין, הם עקרוניים בעיקרם וכל אחד יכול להבין את משמעותם המכרעת ביחס לעתיד הקיבוץ.

מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחד מהמודלים?

כמובן שאינני מסוגל לסנגר על מכ"ם, (מודל כפר מסריק) אשר ימקם אותנו – אם יתקבל – זו תחילת המדרון להפיכתנו לחברה שאיני חפץ לחיות בה. מאידך אני מעונין לציין 2 עובדות במכ"ם הראויות ללימוד וגם להסכמה: א) ההצהרה החד-משמעית שכל קליטה בקבוץ (בנים ואחרים) תהיה אך ורק במסגרת של חברות מלאה. כמו כן נראה לי שהמסלול לקליטת בנים ולמימון בניית הבתים שלהם הוא יצירתי ורצוי לעיין בו ולבחון את מידת התאמתו לתנאים שלנו.

באשר ל"מודל גזית", נוכחנו לדעת במסגרת "השולחנות העגולים" שנערכו אצלנו לפני שנה, שרוב חברי הקיבוץ מרוצים באופן כללי מהמודל בכללותו, אם כי בקטעים מסויימים אפשר ורצוי לחולל בו שינויים והתאמות. לדעתי התאמות ושינויים אלו צריך לבצע באופן יסודי, תוך לימוד הסוגיות לעומקן (כולל למידה מהנעשה בקיבוצים אחרים, מהקבוצה של קיבוצי "המודל המשולב"), ורצוי שיוקם צוות מיוחד שיעסוק בכך, במקביל לצוות ההתפרנסות הקיים, שנשבה בקסמו של מודל כפר-מסריק.

אני מקווה שנושא הקליטה יעמוד במרכז הדיונים הקרובים, אם חפצי חיים אנו בעתיד, כקיבוץ.

icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif בלי וירוסים. www.avast.com