תוכנית ההשקעות של שנת 2012

מדור הסטורי • 3/3/2018 כניסות

השקעות במבני ציבור ומתקני ציבור בגזית – לקראת דיון ציבורי

 

על פי מה שנאמר בשיחת הקיבוץ האחרונה, לעת הדיון בתוכנית 2020 והצגת הישגיה עד כה, נאמר כי בשנים הקרובות יוקצה מימון גם לצורך שדרוג מבני הציבור.

במהלך שנת 2011 קיימה ועדת התכנון מספר דיונים בנושא. הוועדה הציגה, להנהלת הקהילה, את תמונת המצב הכללית.  השנה, לקראת ההחלטות על תקציב 2012 החליטה הנהלת הקהילה, על פי האישור התקציבי הבסיסי של הנהלת הקיבוץ ושיחת הקיבוץ על ייעוד ראשוני של הכספים.

כדי לראות את כל הצרכים, מצורפות כאן מספר טבלאות.

הדיון הציבורי ייעשה בעיקר על הסעיפים המוצגים בטבלה מס' 4.

יודגש עוד כי המועצה משתתפת מעת לעת, בחלק מעלויות פרוייקטים ציבוריים.

 

טבלה מס' 1:  הנושאים שאושרו לביצוע לשנת 2012 (באלפי שקלים).

אושר לביצוע ב-2012 (אלפים) ₪)

הערות

בית עלמין

200

מדובר על פרוייקט רב שלבי ורב שנתי, עליו הוחלט בשיחת הקיבוץ לפני מספר שנים. השנה, לצד עבודות אחרות, תוקם גם רחבת ההספדים.

רחבת המועדון ומתחת לספריה

300

פרוייקט זה אמור היה להיות מבוצע, בחלקו ב-2011 אך מסיבות שונות לא יצא לדרך. השנה יבוצע הפרוייקט במלואו

מערכת מידע וריכוז נתוני תשתיות הקיבוץ

10

מדובר על מערכת מידע ממוחשבת הפורסת בפני המשתמש את כל תשתיות הקיבוץ בצורת שכבות. מערכת זו היא הכרחית לעת טיפול בתשתיות, שיוך דירות וכל פעולה על פני השטח. (שנה ב' ואחרונה)

מדרכות בשכונות המגורים

150

כל שנה יש לשפץ מדרכות. השנה,  כחלק מפרוייקט "רחבת מועדון ספריה" תבוצע מדרכה חדשה מהמרפאה – ספריה עד הארכיון.  

בתי חינוך ומוסדות אחרים

100

ייעודו המדויק של תקציב זה טרם נסגר. מדובר על תקציב לטובת תיקוני חרום בלתי צפויים (גגות, רצפות וכו')

סך הכל לביצוע

760

סיכום השורות העליונות – לביצוע ב-2012  

בריכת שחייה

300

כפוף להחלטה לאחר דיון ציבורי – ראה להלן טבלה מס' 4

מועדון

40

כפוף להחלטה לאחר דיון ציבורי – ראה להלן טבלה מס' 4

חדר אוכל

 

כפוף להחלטה לאחר דיון ציבורי – ראה להלן טבלה מס' 4

טבלה מס' 3

350

 

סך הכל תקציב מאושר ל-2012.

1,450

 

 

 

 

טבלה מס' 2:  הנושאים שיש להמשיך ולבצע מידי שנה החל בשנת 2013.

 

הפרוייקט

סכום שנתי

הערות

1

בית עלמין

100

שלוש שנים (עד 2015) לסיום שלב א'

2

מדרכות בשכונות המגורים

150

על פי צורך ומידת הבלאי

3

בתי חינוך ומוסדות אחרים

100

על פי צורך ומידת הבלאי

4

החלפת גגות אסבסט לא תקינים

170

רק גגות לא תקינים (2 בשנה)

סך הכל הוצאה שנתית שוטפת בכפוף לאישור מתחדש

520

יבוצע רק על פי החלטה שנתית מחודשת ובהתאם לקיום מקור כספי.

 

 

 

 

 

טבלה מס' 3:  נושאים שעומדים על סדר היום של ההנהלות  – טרם הוחלט

1

נושאי דיור שונים

 

750

להחלטת הנהלת הקהילה. לביצוע רב שנתי במשך כ-5-7 שנים.

2

בינוי/שיקום/תעסוקה לצרכי רווחה שונים

 

500

להחלטת צוות רווחה והנהלת קהילה. לביצוע ב-2012 – 2013.

3

מרכז אחסון מכולות/מחסנים/בניין

500

העתקת מחסן הבניין, ארכיון הבניין והאינסטלציה לשטח המשקי והעתקת מחסנים מציר הכביש (שיש לסלול) שיורד מהרפת לשער הצפוני.

תקציב נדרש בכל אחת מ-5 השנים הקרובות

300 עד 500

 

 

 

טבלה מס' 4:  הנושאים שיש לקיים אודותיהם דיון ציבורי ותהליך קבלת החלטות.

 

הפרוייקט

עלות כללית

עלות ב-2012

הערות

1

בריכת שחייה

1,750

300

ב-2013 ידרשו 1,100 אלפי ₪.

2

מועדון

לא ידוע

40

עלות תכנון למקסימום מרכיבים.

3

חדר אוכל

3,300

 

בשנת 2011 הושלמה עריכת התכנון. ניתן לבצע באופן מודולרי ורב שנתי.

 

תזכורת: תוכנית 2020 המממנת את כל מה שמופיע לעיל, מממנת קודם כל וראשית לכל את שלושת יעדיה העיקריים (אך לא הבלעדיים): בניית השיכונים החדשים והרחבות השיכונים הקיימים (מסיימים ב-2012), כיסוי גרעון אקטוארי, חלוקת מענקי הרווחים.

בשנים 2008 – 2011 היתה התקדמות רבה במילוי ההתחייבות לשלושת הנושאים העיקריים. החל מ-2012 תדאג התוכנית גם לנושאי הבינוי המתוארים לעיל. כמובן שכל שנה מחדש תובא ההצעה לשיחת הקיבוץ ולהצבעה בקלפי.

בקרוב נודיע על שיחת קיבוץ, בה יוצג הנושאים המוצגים בטבלה מס' 4. לבסוף יוחלט בקלפי מה השימושים המועדפים.

 

להתראות בדיון הציבורי

יאיר – מנהל קהילה

סיוון – רכזת ועדת תכנון


בלי וירוסים. www.avast.com