ספר חדש מאת איתן קליש

מדור הסטורי • 22/4/2018 כניסות

ספר חדש, על השפעתה הרבה של הגותו של ל.נ. טולסטוי על משנתו של א.ד. גורדון

הנכם מוזמנים לקרוא את ספרי "קירבה וריחוק בין משנתו של א.ד. גורדון למשנתו של ל.נ. טולסטוי, העוסק בהשפעת משנתו של טולסטוי, (1828 – 1910)הסופר הרוסי והוגה הדעות הידוע על רעיונותיו של א.ד גורדון (1856 – 1922), ההוגה הבולט של העלייה השנייה.
ניתן להתחיל לקרוא את הספר כאן.

ישנו ויכוח רב שנים בין חוקרי משנתו של גורדון, מיהו הגורם המשפיע ביותר על הגותו של גורדון. בעוד שבתחילת המאה העשרים החוקרים הבולטים הצביעו על מקורותיו בפילוסופיה המערבית (קאנט, ניטשה, שופנהאואר, מארקס וברגסון) הרי במחקר של עשרות השנים האחרונות טוענים החוקרים הבולטים, כמו א. שביד ואחרים, כי מקורותיו של גורדון היו בעיקר מקורות יהודיים: החסידות והקבלה, וכן המקרא ופילוסופיית ימי הביניים היהודית.

המחקר שלי המוצג בספר זה, הינו ייחודי וחדשני בכך שהוא מצביע על-כך כי הספרות הרוסית, ובעיקר טולסטוי, היו מקורות היניקה העיקריים של תורת גורדון, ובכך הוא בא למלא חלל גדול במחקר הארצישראלי במאה השנים האחרונות, אשר התעלם מהזיקה בין שני ההוגים.

מצאתי במרוצת מחקרי רעיונות דומים רבים המשותפים לשניים, אך יש לזכור כי טולסטוי קדם בכתיבתו לגורדון, ולכן כיוון ההשפעה היה מטולסטוי אל גורדון, ולא להיפך. תפיסת האלוהות שלהם זהה כמעט. שניהם האמינו בתיקון היחיד כמפתח יחידי לתיקון החברה ושללו את המהפכה בנוסח מרקס. שניהם שללו כל שלטון של אדם באדם, שללו אלימות מכל סוג, היו אנרכיסטים המתנגדים לקיום המדינה, והיו פציפיסטים מושבעים. הניגוד ביניהם הוא בעיקר בתפיסת הלאומיות והיהדות.

שני ההוגים מתמודדים עם שאלות שצריכות להעסיק כל אדם מודרני, והם עושים זאת מנקודת מבט חילונית וסוציאליסטית (למרות שהם לא ראו עצמם כסוציאליסטים במובן המקובל של המילה): מהו היחס לדת עבור אדם שאינו מקבל את הדת המסורתית? מהו ייעוד האדם? מה פרוש חיים מתוקנים וחברה מתוקנת? מה היחס בין הפרט לחברה? מהי הזיקה בין האדם לאומתו? מהו היחס הנכון לטבע? מהו היחס הנכון למדינה, למכשירי הכפייה שלה, לצבא ולמלחמות? כיצד אדם מתקן את עצמו?

אני, כבן התנועה הקיבוצית, שגדל וחי בחברה ערכית השואפת להגשים את מיטב האידיאלים של החברה האנושית, מצאתי את עצמי מזדהה מאד עם שני ההוגים האידאליסטים האלה. אין צורך לציין כי הקיבוץ דגל כמו אותם הוגים, בערכים של שותפות, שוויון, חיים ללא היררכיה וניצול, חיים של עמל כפיים, בקומונות קטנות.

בחיבור זה נטלתי על עצמי חמש מטלות:

א. להעמיק ולברר מהי תורתו הדתית חברתית של כל אחד מההוגים האלה, ב. להתחקות אחר המקורות לרעיונותיהם המרכזיים. ג. להשוות בין הרעיונות המרכיבים את תורתם תוך ניסיון לחשוף את הזיקה ביניהם. ד. להדגיש את הקירבה ברעיונותיהם, (ולא להתעלם מנקודות הריחוק ביניהם). ה. להצביע על מקורות נוספים לתורתו של גורדון כפי שעלו במחקר.

הספר זכה לשבחים מחוקרי גורדון חשובים, ובמיוחד מחוקר העלייה השנייה וההיסטוריון הידוע מוקי צור אשר כתב על הספר:

"קראתי את עבודתו המבורכת של איתן על נקודות הקירבה והריחוק בין גורדון לטולסטוי. אכן, הגיע הזמן לערוך פגישה בין השניים באופן מסודר ומלומד. רבים, במיוחד הרחוקים מגורדון בחיי היום יום, ראו את הקשר בין שניהם. אך גם הקרובים אליו ראו את דמותו של טולסטוי, כדמות שהשפיעה רבות על גורדון.

ההשפעה של הספרות הרוסית על אנשי העלייה השנייה הייתה מכרעת. מבחינות מסוימות היא שיילדה וחילצה את החלוצים ממסירותם ליהדות הגולה. היא שפתחה את מה שנראה בעיניהם כעולם סגור וזאת למרות העובדה שהעולם היהודי כבר לא היה סגור - הצבא, ההגירה, החילון ואבדן סמכותה של קהילת המקום, היו עובדות פוצעות וחושפות שהשפיעו מאד. הספרות הרוסית העניקה להם משען חשוב במיוחד בגוון המהפכני והתלוש שלה. אנשים הסתובבו בארץ ישראל וחיפשו את גן הדובדבנים של צ'כוב, נשים חלמו על נטשה של טולסטוי לא כאוהדים ומעריצים אלא כמי שמבקשים לחקות אותה בחייהן."

ניתן לקרוא את המבוא לספר (עד עמוד 24 בעותק הדיגיטאלי) בקישור הבא:

http://www.tiktakti.co.il/catalog/eitan-kalish/kirva/#p=I

מי שירצה להמשיך ולקרוא יכניס את הסיסמה הבאה: EK2708 בעמ' 24.

הספר נמצא כבר בספריית גזית.

כל טוב

איתן קליש 0507287472

summday_4985349323