המאבק על איכות הסביבה

ספריית גזית • 14/2/2018 כניסות

הודעה ממטה המאבק על איכות הסביבה / ש. שולשטיין

 

הודעה שהתקבלה מפעיל בתחום מועצה אזורית גלבוע. נקווה שזו הודעה נכונה🙏🤞

"חדשה מתפרצת להרמת המורל -

הערב התקבלה במועצה הודעה מות"ל שאומרת כי תחנת הכח ברמת צבי - ירדה מהפרק!

מעבר לכל האנשים היקרים שהוכיחו כי פעילות אזרחית פשוט עובדת,

מגיעות ברכות למועצה שהפעילה לחצים ועמדה בלחצים שמנגד."