יחסי עובד מעביד בקיבוץ

מדור הסטורי • 25/2/2018 כניסות

(תגובה ל"הרשם נגד יחסי עובד-מעסיק" ידיעות קיבוץ, 6.11.2015)

שתי הערות:

א. אישית אין העניין נוגע לי כלל כי במקום עבודתי התקיימו "יחסי עובד-מעסיק".

ב. אני לא ממש מומחה מבחינה משפטית לעניין זה. זאת דעה אישית שלי על סמך בדיקה באינטרנט ובעיתונות הקיבוצית.

אתחיל בכמה הגדרות מהויקיפדיה אשר מוכיחות כי חבר קיבוץ העובד באחד מענפי הקיבוץ הוא עובד לכל דבר:

בית הדין הארצי לעבודה ובית המשפט העליון, בפסקי דין אחדים, התוו מספר מבחנים לקביעת מיהו עובד. המבחנים העיקריים הם:

מבחן השליטה והכפיפות - מבחן האומר שעובד הוא אדם שנתון למרותו ולפיקוחו של אדם אחר, מקבל ממנו הוראות כיצד לעבוד או מחויב על פי הסכם לציית להוראותיו.

מבחן הקשר האישי - עובד הוא מי שחייב לבצע עבודה באופן אישי, כלומר אינו רשאי למצוא לעצמו מחליף או עוזר.

מבחן ההשתלבות - עובד הוא אדם שמשולב במפעל ואין לו עסק משלו שמשרת את המפעל כגורם חיצוני."

מעבר להגדרות האלו אני בא לטעון, כי הצדק וההגיון מחייבים הנהגת יחסי עובד-מעסיק בקיבוץ המתחדש, בין החברים העובדים בענפי הקיבוץ לבין קיבוצם.

בקיבוץ המתחדש האחריות על פרנסת החבר, רמת חייו, הפנסיה שלו וכו', עברה לידי חבר הקיבוץ, והקיבוץ הסיר את אחריותו מהתחום הכלכלי של החבר ומשפחתו. זה הזמן להנהיג נורמליזציה בכל התחומים הכלכליים של חיי החבר, ולספק לו את ההגנה והזכויות שניתנות לכל עובד שכיר במדינה.

אילו זכויות?

למשל, הזכות לקבל פיצויי פיטורין. היום חבר שעבד 30 שנה בענף יכול להיות מפוטר מהיום למחר, מבלי לקבל אגורה כפיצויי פיטורין. זהו מצב לא נורמלי, שאינו קיים במשק הישראלי, ואינו מרתיע את מרכז הענף או מרכז משאבי אנוש, מלפטר עובד.

האם ענף או קיבוץ במצב שאין יחסי עובד-מעסיק יבטח את החברים העובדים בו נגד תאונות, נגד אובדן כושר עבודה, ידאג לתנאי עבודה הולמים? האם חברים אלו זכאים לדמי אבטלה? האם הקיבוצים המתחדשים מעלים את משכורות חבריהם בגין וותק? זה דבר שנהוג במשק הישראלי, ובהרבה קיבוצים לא מתחשבים בו כלל! האם יש חוק שמכריח את הקיבוץ לתת פנסיה הוגנת?

נדמה לי שבמצב הנוכחי חלק מהקיבוצים המתחדשים נוהגים בהגינות כלפי חבריהם בכל הסעיפים הנ"ל, אבל העניין הזה צריך להיות מעוגן בחוק ובפסיקה המשפטית, וחבר הקיבוץ לא צריך להיות "חיה" מיוחדת בנוף יחסי העבודה בישראל.

איתן קליש

icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif בלי וירוסים. www.avast.com