תיקון

איתן קליש • 20/5/2018 כניסות

המונח הנכון אינו משמעת רעיונית אלא "קולקטיביות רעיונית". פרושו היה כי ברגע שהנהגת התנועה קיבלה החלטה בנושא שנוי במחלוקת על החברים לאמץ אותה ולהפסיק את הויכוחים באותו נושא.
השתמשו בעקרון זה לשם גירוש הסניאיסטים בקיבוץ הארצי.

הודעות בנושא זה