אירגון מדור היסטורי לפי נושאים

מדור הסטורי • 10/5/2018 כניסות

לחברים שלום,

בשבועות האחרונים אני מנסה לרכז את החומרים במדור ההיסטורי סביב נושאים מוגדרים. כך ניתן לדעתי להתעמק יותר וללמוד על נושאים שהעסיקו את הקיבוץ בעבר ולמעשה עד היום.

הנושא של השבוע הקודם היה הדיונים סביב מודל גזית 2016 . זהו המודל שלפיו מתנהל הקיבוץ עד היום. הכתבות והראיונות בנושא זה הופיעו בעלון האחרון שערכתי (עלון גזית, עלון 1302, 31.5.2013). במסגרת זו הבאתי את דבריהם של מתנגדי המודל ואחריהם דברי המצדדים במודל החדש.

הנושא של השבוע הוא: החינוך בגזית והתפתחותו: התפיסה החינוכית של שנות החמישים, הלינה המשותפת, המעבר ללינה פרטית, והערכה כוללת של המוסד החנוכי, והערבה כולל של דמות הדור השני שצמח בקיבוצים..

אשתדל גם בעתיד להתמקד בנושאים מוגדרים , גם אם פה ושם אחזור לכתבות שפירסמתי בעבר, שכן  כך אפשר להבין טוב יותר את ההתפתחויות ההיסטוריות של גזית.

שוב אני פונה לחברים, אנא הגיבו. בכל הנושאים הללו חשבון הנפש עוד לא נגמר.

האימייל שלי הוא:eitanka56@gmail.com