ייצוג וביטוי לגיוון הישובי במועצה. חשוב!

מה שקורה • 22/11/2018 כניסות

שלום לכולם,
בהמשך להחלטתו של ראש המועצה, אייל בצר, שלא להאריך את כהונתו של עדו דורי, חבר קיבוץ עין דור, כסגן ראש המועצה, החליט אייל לשבור מסורת ארוכת שנים של גיוון ישובי ולמנות את שני סגניו מישובים קהילתיים.

אנחנו חושבים שחשוב מאוד שלישובים הקהילתיים יהיה יצוג, ממש כמו למושבים ולקיבוצים. מבין שלושה נבחרי ציבור: ראש מועצה ושני סגניו, כל אחד מהם צריך לייצג צורת התיישבות אחרת המשקפת את הפסיפס של המועצה, ממש כמו שהנהלת המועצה אמורה לשקף את מגוון הישובים, התושבים והדעות.

בשלטון דו רובדי יש חשיבות לשמירה על הייצוג ההוגן לקבוצות השונות השומר על אחידות המועצה. אם הפעם מוותרים על היצוג לקיבוצים, בפעם הבאה ראש מועצה אחר עלול לוותר על הייצוג למושבים, או לישובים הקהילתיים. ההחלטה להדיר סקטור שלם הינה מסוכנת ורעה למועצה.

סגני ראש המועצה אינם מינויים מקצועיים, אלא אנשים הנבחרים מבין חברי המליאה - יש סיבה לכך - להגדיל את הייצוג של התושבים ולחזק את כוחם של חברי המליאה. לא מדובר בג'ובים חלילה, אלא שיקוף למגוון צורות ההתיישבות השונות אשר לכל אחת צרכים שונים ומאפיינים יחודיים משלה.
לאורך שנים נוצר סטטוס קוו היסטורי בו נשמרה נציגות למושבים, לקיבוצים, ובהמשך גם לישובים הקהילתיים. שילוב אנשים המגיעים מרקעים שונים הוא מה ששימר את האחדות במועצה, שמר על ייחודה וחוזקה והפך אותה למועצה המובילה שהיא כיום.

שמה של המועצה האזורית שלנו הולך לפניה כמועצה שיש בה שיתוף פעולה הרמוני ואיזון בין הישובים השונים. שם זה נבנה בעבודה קשה ולאורך שנים. אנו מאמינים שנעשתה טעות ויש לתקן אותה בהקדם.
אין בכוונתנו להכתיב מי יהיה הסגן. מדובר במשרת אמון, בחירה אישית באדם עמו יוכל ראש המועצה לעבוד לטובת כל ישובי ותושבי המועצה. אנו בטוחים שמבין תושבי וחברי הקיבוצים שבמועצה ימצא לפחות אחד (או אחת) המתאימים לתפקיד.

ברור לנו כי כדי לקבל החלטה שכזאת נדרש זמן, על כן לפני הכל אנחנו דורשים מראש המועצה להסיר את נושא בחירת הסגן מסדר היום של מליאת המועצה בישיבתה הראשונה כפי שנקבעה ליום א' 25.11.18.
כנציגי הישובים במליאה חובה עלינו לדאוג למועצה כולה ובכלל זה לוודא ייצוג ושיקוף הגיוון הקיים ביישובי המועצה.
אנו מבקשים מכל אחד ואחת מכם לסייע לנו להעביר את המסר לאייל בצר, בין אם בשיחה לנייד, בין אם במייל, SMS, ווטסאפ או בכל דרך אפשרית אחרת.
איל בצר: 050-5316923, EyalB@emekyizrael.org.il


בברכה,
נציגי קיבוצים במליאה היוצאת והנכנסת וממלאי תפקידים בקיבוצי המועצה