מר"צ לאן?

ספריית גזית • 24/3/2018 כניסות

האמנם מר"צ  הייתה "מפלגה משעממת"?

למרות שאני אחד מאוהדיה המושבעים של תמר זנדברג, ההתבטאות האחרונה של תמר, שמר"צ תחדל מלהיות "מפלגה משעממת" מאד לא נראית לי.
קודם כל מר"צ אף פעם לא הייתה מפלגה משעממת, תמיד ייצגה קו הומיסטי- סוציאליסטי ברור, וגם היו לה בכנסת הרבה יוזמות חקיקה רדיקליות.
שנית, אני סבור שתנועות צריכות לתת כבוד לעברן, להיסטוריה שלהן, לאישים שעמדו בראשן, גם אם הן רוצות לחדש או להתחדש. זה הרי היה ה"פטנט" של חז"ל ושל היהדות שבאה אחריה: הם כל הזמן חידשו את ההלכה, אבל הציגו עצמם כממשיכי קודמיהם.
אסיים באימרתו של יגאל אלון: "עם (תנועה) שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל, ועתידו לוט בערפל".
איתן קליש