עתיד הדמוקרטיה 4.5 בכיכר

הנהלת האתר • כניסות

לכל שותפינו/שותפותינו בפייסבוק הקיבוצי.
נתלה הרשמה על לוח המודעות.
אנא, חישבו על עתידנו כקיבוץ, כתנועה, ועל עתיד ילדינו.
עכשיו חשוב לקום מהכורסה ולעמוד על ערכי היסוד שלנו, לפני הגלישה במדרון חלקלק.
אסתר מורדוך