זיהום האוויר

ספרייה • כניסות

ברשות החשמל מעריכים שישראל תעמוד ביעד של 10% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2020 בזכות ההתקדמות המשמעותית בהתקנת גגות סולאריים. עכשיו ברור מתמיד שאסור לאשר בחופזה תכניות להקמת חוות רוח, ללא תכנון אחראי וללא תקינה שתואמת את גודלן העצום של הטורבינות. חיתמו על העצומה לעצירת ההפקרות התכנונית של אנרגיית הרוח: israelwindturbines.info/petition/