טיול וסיור מודרך בעקבות פלוגות הלילה של וינגייט באיזור שלנו

שונות • 18/11/2017 כניסות

טיול וסיור מודרך בעקבות פלוגות הלילה של וינגייט באיזור שלנו. יש להירשם בקישור שלמטה, ואליו מצורפת תוכנית הטיול.

/http://www.beitshturman.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%9C%D7%95%D7%97-D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/