עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות

מה שקורה • 25/10/2018 כניסות

לכלל תושבי גזית שלום,

בתאריך 30.10.2018 יום ג', יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות.

יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום שבתון (לא חג!).

יום זה מוגדר כיום שבתון עבור כל עובדי הקיבוץ ותאגידיו.

לפיכך בגזית ייסגרו כל הענפים למעט מספר מצומצם שיפעלו במתכונת מצומצמת

(כלבו, מועדון וחד"א).

שעות פעילות יפורסמו בהמשך.

אנצל הזמנות זו על מנת להדגיש את הזכות ואת החשיבות של כל אחד מאתנו להצביע ולהשפיע מי יהיה או תהיה ראש מועצה המכהן או המכהנת לשנים הבאות.

המועצה והשפעתה על הקיבוץ היא רבה וראוי שניתן את הדעת ונבחר את נציגנו.

בברכת חג לדמוקרטיה!

עמוס גורן – מנהל קהילה