הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב

הנהלת האתר • 19/8/2018 כניסות