מבט אל העבר הקרוב

מדור הסטורי • 19/3/2018 כניסות

 

 

"תהליך שיפור השירות בקיבוץ"

 

4.2010

 

בשבועות האחרונים יצאה לדרך יוזמה משותפת של הנהלת הקהילה ואגף משאבי אנוש לפעול לשיפור השירות בקיבוץ.

המהלך מורכב משלושה שלבים המהווים שלושה נדבכים המתבססים זה על זה. כל נדבך הוא הן מהלך בפני עצמו והן חלק מהמכלול השלם. השלבים הם:

1.      אמנת שרות וסקר שביעות רצון

2.      בניית תוכנית עבודה שנתית לשרות / ענף

3.      הערכה ומשוב

נכון להיום ערכנו עבור 40 מרכזי ענפים ונותני שרות חצי יום עיון, בהנחיית ניתאי קרן מהאגף להדרכה של איגוד התעשייה הקיבוצית. ביום העיון פרשנו בפני רכזי השירותים את המהלך המתוכנן וחשיבותו. עיקרו של יום העיון הוקדש לבניית אמנת שרות עליה מתבסס סקר שביעות הרצון,  אותו תמלאו אתם – החברים.

 

למה צריך את זה?

סוג ואופי השירות הניתן לחברים בקיבוץ, מהווה נדבך מרכזי באיכות החיים שמציע הקיבוץ לחבריו. רמת השירות ואיכותו הם שקובעים במידה רבה את רמת החיים ואיכות החיים שמציע המקום. בעידן של הנמכת הגדרות ותחרות גוברת והולכת על ליבו וכיסו של הלקוח בכל מקום ומקום, נדרשים גם ענפי השירות בקיבוץ להתמודד בתחרות זו על ליבו של הלקוח ולהתאים את סגנון ואופי השירות שלהם לסטנדרטים חדשים של שירות. תהליך שיפור איכות השירות אינו רק אינטרס של הלקוח, אלא, ואולי אף בעיקר, מדובר באינטרס עליון של נותן השרות. באמצעות שיפור איכות השירות בענף, יכול נותן השירות לשפר משמעותית את הקשר עם לקוחותיו, לחזק את מעמדו המקצועי ולשפר את איכות חיי העבודה שלו.

 

שלב א' – נדבך ראשון: סקר שביעות רצון

·       בשבועות הקרובים נעביר אליכם חוברת בה תתבקשו לענות על שאלות פשוטות אודות שביעות רצונכם / אי שביעות רצונכם מענפי השירות השונים.

·       מטרת הסקר היא לשמש כאחד הכלים להשגת מטרת העל שהיא שיפור השירות הניתן לחברי הקיבוץ.

·       הסקר אמור להציג לנותן השרות קווים מנחים אודות התחומים בהם הוא צריך להשתפר.

·       זו ההזדמנות שלכם להביע בפני נותני השירותים, ובאופן חברי ואמין, את ציפיותיכם מהשרות.

 

ומה אחר כך ?

הממצאים העיקריים של תוצאות סקר שביעות הרצון יפורסמו וישמשו את נותני השרות להמשך התהליך המתואר לעיל.בלי וירוסים. www.avast.com