חנוכה מאחורינו

הייתה לי הזכות להיות חלק מצוות חנוכה.

זה באמת חג אהוב, חג של אור, של נצחון, של ביחד.

בין היתר קיימנו בערב נר ראשון משפחות מאירות.

משפחות הפותחות את דלתן לקהילה להדלקת נרות משותפת.

גם אני פתחתי את ביתי ויחד עם 25 חברי קהילה הדלקנו נרות.

כל כך פשוט וכל כך מאיר, את הבית ואת הנפש.

תודה על ההזדמנות לתרום ולהיתרם

חג של החגים שמח

תמר