כללים לתכתובת באינטרנט

שונות • 3/1/2018 כניסות

איך מתכתבים בצורה נכונה במייל?


לניהול הדואר האלקטרוני שלכם נכון, הקפידו על הכללים הבאים:


-
הימנעו ככל הניתן מתשובה לכל הממוענים (Reply all).

-
תכתובת למול אנשים שאתם מתכתבים איתם בקביעות יכולה לוותר על הקדמות וסיומים "מכתביים" (הי יוסי, בברכה יוסי וכדומה).

-
בתחילת המייל כתבו את העניין העיקרי, או מעין סיכום של המייל. כדי שאנשים שקוראים אותו מהטלפון יוכלו לקרוא את התקציר מיידית, ומבלי להיכנס לעומק.

-
אל תשאירו אנשים ללא תשובה. קיבלתם מייל ואין לכם זמן לעשות פעולה? - ענו זאת בקצרה. גם "לא" היא תשובה עדיפה על כלום.

(הורד מהאינטרנט)