שיחת הקיבוץ לאן (2010) / משה גפני

ארכיון • 9/4/2018 כניסות

שיחת הקיבוץ / משה גפני 8.9.2010

שיחת הקיבוץ הוא נושא כמעט תמיד רלבנטי, הן כשמתקיימת, ולא פחות כשאיננו מוזמנים אליה, ובלי קשר למידה בה אנו נענים להזמנה.

לאורך כל השנים ניטש הויכוח על מקומה, אופייה ותקפותה של השיחה, אבל עד היום לא נמצאה לה חלופה סבירה ומקובלת על מרבית קיבוצים.

בקיבוצים "מתחדשים", וגם אצלנו, מנסים להפוך את השיחה לכעין אסיפת בעלי מניות שצריכה לעסוק במספר מצומצם של נושאים פורמליים וטכניים, כגון בחירת מספר בעלי תפקידים, אישור תקציבים, שמיעת דו"ח על מפעלי התעשיה, קבלה לחברות (דבר שכרגע לא עומד על הפרק) ודיון על שינוי תקנון ואורחות חיים, סעיף יחידי בעל מהות.

בגזית, אופיו של הקיבוץ, מסורת רבת שנים, והמציאות בשטח מחייבים לפעמים לפרוץ את המתכון ולהעלות נושאים נוספים לדיון. לכן, לקראת ראש השנה, עלה במערכת העלון הרעיון לערוך סיכום תמציתי של שנת תש"ע בתחום שיחות הקיבוץ, ובין היתר מעניין יהיה לבחון האם דרך סקירה כזאת אפשר להסיק מסקנות כלשהן.

נתחיל במספר נתונים:

1. מספר השיחות לאורך השנה: המספר הוא 9, כלומר - שיחה כל 5.7 שבועות בממוצע.

2. הסעיפים המרכזים בשיחות: מינויים ובחירות - 5 סעיפים

תקנונים ועדכוני הסדרים - 9 סעיפים

תקציבים וסיכומים כלכלים - 4 סעיפים

3. השתתפות החברים: כיום אפשר לחלק את השתתפות החברים לשני סוגים - השתתפות פעילה, אלו החברים אשר באים פיזית לשיחה ולוקחים חלק בדיונים בה, והם מיעוט (בין 20 ל-50 חברים), ומצד שני השתתפות פסיבית של חברים הצופים בשיחה באמצעות הוידיאו (לא ידוע כמה הם). לכן נראה סביר יותר לציין את מספר המצביעים בקלפי כמבטא השתתפות בהכרעות של הקיבוץ. דרך אגב, היה רצוי לערוך סקר פשוט, בלי יועצים נוספים, כדי לדעת כמה חברים צופים בשיחה מביתם.

4. הצבעות:

א) המספר הממוצע של המצביעים בקלפי: 160 חברים, המהוים 49% של כלל חברי הקיבוץ.

ב) מספר המצביעים הגבוה ביותר היה: 218 חברים בסעיף "בחירת רכזת ענף הרווחה". מספר המצביעים הנמוך ביותר היה: 99 חברים בסעיף "עדכון הסדר בנים".

5. הסתכלות מפורטת יותר על הסעיפים המשמעותיים (בלי מינויים) מראה ש-4 סעיפים אושרו ברוב של פחות מ 2/3 של המצביעים. 3 סעיפים קיבלו תמיכה בין 2/3 ל80% ו-2 סעיפים קיבלו מעל 80% : "תקנון פרודים" ו"בדיקת מסמך היחסים בין קיבוץ למפעל".

6. אם מסתכלים, מעבר לאחוזים, על מספר החברים שהכריעו בסעיפים משמעותיים, התמונה פחות מעודדת. דוגמאות: בעד תקציב הקהילה הצביעו 88 חברים; בעד סעיף מעמד "חבר חדש" הצביעו 97 חברים; בעד "עדכון הסדר בנים" 66 חברים; בסעיף "תושבות והרשאה לבנים" (שכר דירה ותשלומים נוספים) תמכו 61 חברים !!! בקיבוץ גזית יש כיום כ- 330 חברים.

לאור הנתונים עולות כמה שאלות, והראשונה - מדוע חברים לא מצביעים? להערכתי יש שלוש אפשרויות: א) לא מצויים מספיק בנושא, לא מבינים או אין להם מספיק מידע, ועל כן לא רוצים להצביע סתם. ב) אדישות, שאחרים יחליטו, חוסר זיקה ועניין במה שנעשה בקיבוץ. ג) ביטוי של מחאה מכל סיבה שהיא, פרטית או אי הסכמה עם מהלכים כלליים, או חוסר אמון במוסדות. זוהי כעין צורת הפגנה, עקרה במידה רבה. זאת הבעיה.

התשובה, האפשרית והלא מלאה, לפי דעתי, היא בניהול משתף, מצד המוסדות, שאינו זהה למסירת אינפורמציה על החלטות שכבר התקבלו וצעדים שכבר בוצעו, ומצד שני שקיפות מלאה, כדי ליצור אוירה של אמון במוסדות ובבעלי התפקידים. יתכן שזה לא מסתדר עם הגישה לפיה הכל נדון ומוחלט ב"הנהלות", ורק מספר קטן של דברים טעונים דיון ואישור של שיחת הקיבוץ. הגישה הזו לא מוסיפה עניין, הזדהות והרגשת שייכות אצל החברים.

לגבי עניין מיעוט המצביעים בסעיפים מסוימים, אפילו אם מבחינה פורמלית ההחלטה התקבלה כדין, יש מקום לחשוב איך, בתוך הנהלת הקהילה, אפשר לקיים בדיקה ופילוח של הצבעה כזאת כדי להוסיף, אפילו לאחר ההצבעה, מידע לציבור לפי הצורך, לתקן או לשפר נוסח לא מספיק ברור וכד'.

כי החלטה שהתקבלה בקלפי בתמיכת 61 חברים מעוררת ספק על מידת סבירותה.

סוגיית שיחת הקיבוץ אצלנו נשארת עדיין פתוחה. אצל רבים יש מידה של אי שביעות רצון לגבי המצב.

ולכן, סיכום שנתי, אפילו תמציתי, לקראת השנה החדשה, יכול לשמש חלון דרכו נתבונן ונחשוב מה רצוי לנו בתחום הזה.

שנה טובה!!!