פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל – לשנת תש"פ

מזכירות • כניסות

פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל – לשנת תש"פ


המועצה האזורית עמק יזרעאל מעניקה מדי שנה את "פרס העמק" ע"ש גדעון צימבל ז"ל – שהיה
חבר תל עדשים וסגן ראש המועצה, ונפל במלחמת יום הכיפורים.
הפרס מוענק מזה 45 שנה, ובין מקבליו בעבר ניתן להזכיר אישים ומוסדות בולטים בעמק וכן
יוצרים בתחומים שונים. מקבל הפרס נבחר על ידי ועדה ציבורית, וטקס הפרס מתקיים מדי שנה
במעמד חגיגי בהשתתפות בני משפחת צימבל וקהל מהאזור כולו. גם השנה - נקיים כמנהגנו את
טקס הענקת הפרס.
הנכם מתבקשים להביא לידיעת אנשי היישוב - באמצעות הכלים העומדים לרשותכם - את התקנון
שלהלן, ולהגיש את המלצותיכם לידי חלי לוי hali@eyz.org.il, מחלקת התרבות - מוא"ז עמק יזרעאל ת.ד. 90000
עד לתאריך 23.7.19

חבר השופטים יבחן את ההצעות ויודיע על החלטתו.
תקנון הפרס:
1 .הפרס יינתן על תרומה ייחודית לאזור בתחום הפעולה המשקית ו/או הציבורית. המועמדים
לפרס יהיו תושבי עמק יזרעאל או מוסד שבפעילותם תרמו תרומה משמעותית לקידום האזור.
2 .הפרס יוענק ליוצר, אשר מאחוריו שנות חיים ועבודה באחד מיישובי האזור ושהשראתו שאובה
מהווי העמק. תחומי היצירה: ספרות ואמנות, או מדעי החקלאות, הטבע והחברה.

בברכה,
אייל בצר
ראש המועצה