מה נותר מה"מרקסיזם"?

מדור הסטורי • 4/4/2018 כניסות

מדוע נכשל המרקסיזם?

מכיוון הזרם השיתופי בתנועה הקיבוצית, עולה בעתונות הקיבוצית (הדברים נכתבו לפני כמה שנים) מדי פעם, ההתרפקות על המרקסיזם, כנראה בגלל שאנו מתקרבים לאחד במאי. לדעתי חשוב שכל אינטלקטואל בזמננו, גם אם הוא משתייך לזרם הקיבוצי- השיתופי יתנער מהמרקסיזם . אני רואה עצמי כסוציאליסט, ובכל זאת ברור לי שהמרקסיזם נכשל כשיטה כלכלית ופוליטית.

כשלונו של המרקסיזם בא לידי ביטוי, בכך שמשטרים מרקסיסטיים נותרו רק בשלוש מדינות כיום – קובה, צפון קוריאה וסין, ( כשבאחרונה, המשטר הוא כבר לא ממש מרקסיסטי, בעוד שבעבר משטר זה הונהג במדינות רבות, באירופה, אסיה ואפריקה.

הסיבה הראשונה לכשלונם של המשטרים המרקסיסטיים הייתה כלכלית. השיטה של כלכלה ריכוזית, של משק המנוהל ומתוכנן ע"י המדינה, הובילה את כל המדינות שהנהיגו אותה לעוני עמוק לעומת המדינות הקפטליסטיות. מסתבר ששיתוק כוחות השוק, הלאמת המשק, כלכלה מתוכננת ע"י הממשלה, שיתוק היוזמה הפרטית, מהלכים שנעשו בהשראת מרקס, הובילו את המדינות הקומוניסטיות לתהום כלכלית. מסתבר שכלכלה חופשית, קפיטליסטית, אם תרצו, למרות כל המשברים, היא דרך המלך לשגשוג כלכלי.

הסיבה השנייה לכשלונו של המרקסיזם היא זניחתו את ערכי המהפכה הצרפתית – החרות בכל גילוייה (חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, חופש העיסוק חופש הבחירה, אי תלות הרשות השופטת וכו'). מרקס זלזל בכל אלו וראה בהם הסוואות אידיאולוגיות של האינטרסים של המעמדות השליטים בעיקר הבורגנות.

הרעיון של מרקס, שהמשטר הקומוניסטי יתבסס על העקרון של "דיקטטורה של הפרולטריון", היה הרה אסון, והוביל בכל המדינות הקומוניסטיות לשלטון יחיד אכזרי (אבא שלי נהג לומר: "בכל דיקטטורה, מעצם המונח, מתבקש שיהיה דיקטטור") מרקס זלזל בכל העקרונות של הדימוקרטיה והליברליזם פרי המהפכה הצרפתית. הוא זנח את הרעיון שהעם בוחר את שליטיו, שלאדם יש זכות לחרות מסוגים שונים, כמו חופש כלכלי, חופש דיבור, חופש התארגנות. בעיניו כל אלו היו בעיניו רעיונות שנועדו לשרת את הבורגנות.

ממשיכיו שיישמו את תורתו הפכו את מדינותיהם למדינות עם מפלגה אחת, למדינות משטרה, למדינות המפעילות טרור כנגד האופוזיציה. ברור שמהר מאד המשטרים האלו הפכו לשנואי נפשו של העם, והם החזיקו מעמד עשרות שנים רק מכוח הפחד ושיטות הטרור שהונהגו בהם, בגבוי כוחה האדיר של בריה"מ.

גם אם עדיין יקרים ללבנו רעיונות וערכים סוציאליסטים, חשוב שנזכור את שעקרונות המרקסיזם לא הנחו את התנועה הקיבוצית, ברובם (אולי פרט לעקרון: "לכל אחד לפי צרכיו, וכל אחד יתרום לפי יכולתו". אצלנו בקיבוץ תמיד הדגישו שהקיבוץ הוא שיטה של "קומוניזם וולונטרי" רצוני, מבחירה, שלא כופים אותך להצטרף למסגרת החברתית הזו, ולעומת זאת בברית המועצות זהו קומוניזם שאינו משאיר חופש בחירה לאזרחים. לדעתי חשוב שנדע להוקיע את הרעיונות המרקסיסטיים שהונחו ביסודו.

איתן קליש