מי יודע? היסטוריה של האיזור שלנו.

מדור הסטורי • 12/5/2018 כניסות

שרידי נושא ברן בריטי פגוע, סמוך לאילניה/ סג'רה.
האם מישהו מכיר את הכלי? כיצד הגיע לשם?