נתוני הגשם נכון להיום

מדור הסטורי • 20/2/2018 כניסות

הגענו ל-362 מ"מ וזה כמעט הממוצע השנתי העומד על 400 מ"מ