קול קורא להתנדבות לוועדת ביקורת לוועד המקומי ביישוב

הנהלת האתר • 11/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום קול קורא להתנדבות ועדת ביקורת נובמבר 2018

מליאת המועצה נדרשת לאשר את כל חברי ועדת הביקורת ביישובים (בוועד נפרד ובזהות ועדים).

תושבים המעוניינים נדרשים להגיש קו"ח עד ליום 20/12 בכדי שנוכל לאשר בישיבת המליאה הקרובה.

# יישוב ללא ועדת ביקורת, המועצה תמנה מבקר חיצוני על חשבון הוועד.

בברכה,

מורן ניר

מזכירת מנכ"ל