ההתפכחות מרעיון החברות בעצמאות כלכלית

מדור הסטורי • 20/3/2018 כניסות

כותב אלמוני – ההתפכחות מרעיון החברות בעצמאות כלכלית

(נכתב לפני מספר שנים)

"והערה אחת גם על מה שקורה אצלנו – בדו"ח האחרון של יו"ר הנהלת הקיבוץ דווח: "כנראה שיהיה קשה להגדיל הכנסות מעבודה כאשר יש היוצאים לגמלאות ואין חברים חדשים."

אחרי שקראתי זאת עצרתי רגע כדי לסדר לי את המחשבות ויצאתי עם תהייה גדולה. שהרי בהנהלת הקיבוץ, בהנהלת הקהילה, בשיחת הקיבוץ ובקלפי, אם אני זוכרת במדויק, החלטנו שלא נקלוט יותר חברי קיבוץ, אלא בעצמאות כלכלית בלבד. החלטה זאת מובילה באופן ברור וחד לכך שלא יהיו יותר חברי קיבוץ, אלא בעצמאות כלכלית בלבד. ואם לא יהיו יותר חברי קיבוץ, אלא בעצמאות כלכלית בלבד, ברור שלא תיכנס יותר משכורת מעבודתם של אלו שאינם חברי קיבוץ, אלא בעצמאות כלכלית בלבד.

כך החלטנו לא?"