ה"מודל המשולב" לא הוכיח את עצמו

מדור הסטורי • 27/2/2018 כניסות

מבעיות "המודל המשולב" או למה עברנו ל"רשת בטחון"

 

ביום ד' ה-4.8 שמענו (כ-30 חברים) דו"ח מברית פיקוח על שנת 2009 בגזית מבחינה כלכלית (מאזנים ודו"ח תזרימי).

בסה"כ הייתה שנה מאד טובה ברוב הפרמטרים ובעיקר על רקע קודמתה – 2008 – שהייתה שנה קשה.

הבעיה שעלתה בשיחה זו (וגם לפני שנה) היא ההפסד התיפעולי שלנו, שהוא בן כמה מיליונים, ומתחיל להצטייר כתופעת קבע החל מאמצע שנות השישים.

מהו ההפסד התיפעולי?

במילים פשוטות  פירושו הוא שאנו מוציאים יותר ממה שאנו מרוויחים. כלומר הוצאות הקהילה גבוהות בכמה מיליונים מהכנסות הקהילה. אנחנו מכסים את הפער הזה בעזרת הדיבידנדים שאנו מקבלים מתעשיות פלזית, מהחקלאות ומאכילת חסכונותינו.

אנשי ברית פיקוח וחברים  מסויימים, רואים בכך מצב בעייתי.

א.     כי יכולות להגיע שנים לא טובות לתעשיה, ומה נעשה אז?

ב.     הדיבידנדים האלו צריכים ללכת להשקעות בבנין, בפנסיה ועוד, ולא להתפרנסות שוטפת.

ג.      הגוף המפרנס בגזית ילך ויצטמצם עקב יציאת חברים לפנסיה, והגעת חברים בעצמאות כלכלית.

ד.     הדוברים הבליטו את הנקודה שההכנסות מעבודת חוץ לא גדלו, ואפילו ירדו בשנה האחרונה האחרונה, וזאת היא אכזבה מהציפיות שהיו לקראת המודל. לעומת זאת ההוצאות לחבר גדלו מאד בעקבות המודל.

 

רוב הדוברים בשיחה רמזו, אם כי לא אמרו זאת מפורשות, כי לא נוכל להמשיך ב"מודל גזית" אם נרצה להתגבר על ההפסד התפעולי, ונצטרך לעבור למודלים של הפרטה יותר מתקדמת, וזאת משתי סיבות:

א.     הפרטה עמוקה יותר תדרבן את עובדי החוץ להביא משכורות גבוהות יותר (כלומר שיפור בצד ההכנסות)

ב.     הפרטה עמוקה יותר של השרותים הניתנים לנו היום כמעט בחינם (בריאות, חינוך, מזון, רכב) תביא לירידה בצד ההוצאות של הקהילה.

 

כולם ציינו שזאת זכותנו המלאה להמשיך בדרכנו הנוכחית ולהסתמך על הדיבנדים מהתאגידים כדרך לכיסוי ההפסד התפעולי.

שאלתי כמה חברים לדעתם על הבעיה הזו של ההפסד התיפעולי ומשמעותה:

חבר א': אין מה לעשות צריך לשנות את המצב. שום משפחה עירונית לא יכולה לחיות לאורך זמן מעבר להכנסותיה. צריך לקצץ בהוצאות ע"י הפרטה יותר עמוקה.

חבר ב': כל משפחה שיש לה עסק מצליח תראה אותו כחלק מהכנסותיה ותבסס עליו את רמת חייה.

חבר ג': צריך להמשיך במודל הקיים, כי מעבר להפרטה יותר עמוקה, יפגע בהרבה חברים שאינם משתכרים משכורת גבוהה. לעשות הפרטה יותר עמוקה תמיד נוכל, אם בעתיד תגענה שנים קשות למפעלים. למה כבר, מראש ללכת לדבר כזה?

 בלי וירוסים. www.avast.com