שינוי 3

מדור הסטורי • 3/5/2018 כניסות

תשובתה של ארנה קדרון

מה ההבדל העקרוני בין שני המודלים?

מה היתרונות והחסרונות של כל מודל?

לאיזה מודל את/ה נוטה?

חשוב לי לציין שהתשובות שלי לא מתייחסות לשום מודל ספציפי אלא ל "עקרונות בסיסיים של מודל עתידי". אני מעולם לא קראתי את המודל של כפר מסריק ומודל גזית חדש עדיין לא נכתב.

כמו כן אני מעדיפה לחבר בין כל השאלות ולפרוס את האני מאמין שלי (נכון להיום) בצורה שתענה על כל השאלות.

באופן עקרוני אני מאמינה ששינויים הם חלק אינטגראלי מכל חברה ששואפת לצמיחה מתמדת.

אני גם משוכנעת שאין אמת אחת מוחלטת. אין לי ספק שכל מודל שלא יהיה בעתיד לא יוכל לתת מענה לצרכים הכל-כך מגוונים שלנו כחברה שהולכת ונהיית יותר ויותר הטרוגנית ובטח לא של כל פרט ופרט בתוך החברה.

לכן דעתי היא זהירה וצנועה. 

אני חושבת שמודל גזית כפי שהוא היום אינו מאפשר לממש כמה מהמטרות החשובות ביותר שבשמן עשינו את השינוי לפני 5 שנים.

אחד הנושאים החשובים שעלה בדיונים לפני 5 שנים היה הצורך לבנות מודל שיוביל למימוש מקסימאלי של פוטנציאל ההתפרנסות באוכלוסייה העובדת.

זכור לי כמה דובר אז על מה יקרה אם חלילה המצב הכלכלי שלנו לא ישמר טוב לאורך זמן? מה יקרה לאותם אנשים ומשפחות שלא מתפרנסות מספיק טוב?

והנה חלפו להן 5 שנים בתוך המודל והמספרים מראים שאותן שאלות שהזכרתי קודם צריכות להטריד אותנו גם היום.

לאור זאת אני מאמינה שנחוץ שינוי משמעותי בכל הנוגע לסוגיית ההתפרנסות.

אני מאמינה ששינוי כזה אפשרי רק אם מעבירים לחברים את מירב  האחריות על התפרנסות המשפחה.

עקרונות המודל של כפר מסריק, נראים לי מתאימים יותר למימוש שינוי זה.

באופן עקרוני אני מאמינה  שבחברה כמו שלנו בה השוני בין הפרטים שמרכיבים אותה הולך וגדל וצריך להגדיל את העצמאות האישית, מצד אחד, ומצד שני גם את האחריות הקולקטיבית לגבי אותם תחומים שנחליט לשמר כשיתופיים.

המספרים והמסקנות שהוצגו בדיונים, שהם פועל יוצא של מודל גזית, אינם משקפים את האחריות הקולקטיבית שצריכה להיות נחלתם של כל החברים.

יתר על כן קיימת מידה צורמת של חוסר שוויוניות במאמץ הקולקטיבי המעוררת דאגה רבה לגבי העתיד האישי של כל אחד מאיתנו.

אני תומכת במעבר למודל "אחר" שיביא אותנו באמת לשינוי שיאפשר צמיחה וגדילה של המקום הזה עם אנשים שבאמת רוצים ומסוגלים לקחת אחריות על עצמם וגם על חלקם המשותף עם אחרים.

 אני חושבת כי אין צורך שאוסיף יותר, ניסיתי להבהיר את עמדתי כמה שיותר ברור.

בהצלחה לכולנו.