הגרעינים שבנו את גזית

מדור הסטורי • 10/10/2017 כניסות

דע/י את קיבוצך / אליהו להב

מבט על הגרעינים שבנו את גזית

ציפורה מרוז וגניה ליטבק במכבסה בגרמניה לפני העלייה לארץ

1/1947 - הגרעין התורכי: ביסודו, חברות נוער שהתחנכו בקיבוצים גן-שמואל ושער-הגולן. התיישבו בחדרה (במסגרת עצמאית במושבה).

11/1/1947 – גרעין יוצאי רומניה: קיבלו הכשרתם בקיבוץ שער-העמקים. עם סיומה הצטרפו לחברים ששהו בחדרה.

8/1/948 – חברת נוער/ גרעין "ניצן": התחנך בקיבוץ בית זרע. מגיע לגזית ומתיישב בטירה.

5/1949 – גרעין "טוסיה אלטמן": לאחר תקופת הכשרה רובה בקיבוץ הזורע, מצטרפים לעשרות חבריהם בטירה.

1950/1951 – קיבוץ השוה"צ ארגנטינאי ב': הגיע לארץ במסגרת 9 פלוגות עלייה ומנה עם עלייתו קרוב ל-120 חברים. עברו תקופת הכשרה בקיבוצים המעפיל וגל-און ועם סיומה הגיעו לטירה ולגזית.

1957 – חברת נוער ראשונה "אורן": התחנכו 4 שנים בגזית עד לגיוסם לשרות צבאי.

1959 – גרעין "שגיב": השלמה ישראלית ראשונה בקיבוץ, בוגרי תנועת השוה"צ מהקריות, נתניה, תל-אביב ופתח תקווה.

1963 – חברת נוער "ארזים": חוליה שנייה בשרשרת חברות הנוער שהתחנכו בגזית. חלקם החליטו להתקבל לחברות בקיבוץ, לאחר תקופת השרות הצבאי.

1967 – גרעין "תחזקנה – מובימיאנטו": גרעין ראשון של תנועת נוער חלוצית שקמה בתוך הקהילה הספרדית בארגנטינה.

1970 – גרעין "בדרך": בוגרי תנועה אחות ל"השוה"צ" שצמחה אף היא בקרב הקהילה הספרדית בארגנטינה. הגרעין שעלה לגזית היה בין הגדולים ביותר שהגשימו בארץ בשנים האחרונות.

1992 – "קבוצת "ניצן": קבוצת בני הקיבוץ הראשונה, משתחררת מצה"ל; בעקבותיה מצטרפים לגזית, במשך השנים, עוד למעלה מ-20 קבוצות/מחזורים של בני קיבוץ.

1977 – גרעין חטיבה "אנילביץ": גרעין של סטודנטים ואקדמאים צעירים, לרוב מערי השדה בארגנטינה; בוחרים בדרך ההגשמה בקיבוץ ומעדיפים להצטרף לגזית.

1980 – גרעין "שינוי": בוגרי תנועות נוער חלוצית עצמאית בבואנוס-איירס, חלקם לאחר סיום לימודיהם האוניברסיטאים. עוברים תקופת הכשרה בגבעת-עוז, מעדיפים לקשור את עתידם בגזית.

1991/1992 – קליטת 10 משפחות עולים מחבר-העמים (בריה"מ לשעבר), כשהמגמה הייתה מהתחלה: קליטה לחברות מלאה בקיבוץ.

.

1997 – גרעין "יעד": התנועה העולמית בהסכמת קיבוצנו מחליטה לרכז את בוגריה, המגיעים לארץ כבודדים, במסגרת של גרעין אשר אמור להיקלט בגזית.

* כמו-כן, עברו בגזית, כקיבוץ הכשרה, שהכין אותם להצטרפות לקיבוציהם הגרעינים הבאים:

  • בשנות ה-50, גרעין לקיבוץ " חורשים".
  • בשנות ה-60, גרעין ארגנטינאי שהשלים את קיבוץ להבות חביבה.
  • בראשית שנות ה-80, גרעין "קוצן" שהקים אחרי-כן את קיבוץ "אליפז".

2001 – גרעין "שממית": בוגרי השוה"צ, רובן ככולן בנות, מגיע לגזית לתקופת השל"ת במסלול הצבאי.

ידוע לכולנו שחלק מהחברים לא באו עם גרעין וחלקם לא יישכח בהמשך הדרך.

איתן