מדידת גשם סוף פברואר

מדור הסטורי • 28/2/2018 כניסות

הגענו ל-399 מ"מ.

תודה לרונן שהעמיד אותנו על טעותנו: 

הממןצע הרב-שנתי הוא 450 - 470

איתן
summday_5682245825