מפגש על מה שהיה

מה שקורה • 8/3/2019 כניסות

היום התקיים מפגש מקרב ומחבר

של קבוצות הנקלטים והצמיחה עם ותיקי הקיבוץ לדורותיו, ולגרעיניו

היה מעצים ומרגש

תודה רבה לכולם!