דע את קיבוצך (11)

ארכיון • 26/12/2017 כניסות

דע את קיבוצך (11)

זאת סקירה שכתב אליהו להב לפני כ-7 שנים. מאז נוספו לרשימה:

א. יוסף ווקס שקיבל דוקטורט על חיבור לשם דוקטוראט בשם "The impact of creating an effective School environment to integrate computers technologies in learning activities",

ב. איתן קליש מוציא בימים אלו ספר המבוסס על עבודת דוקטורט שלו בשם "השפעת משנתו של ל"נ טולסטוי על משנתו של א"ד גורדון".

ג. איציק אשל, שהוציא לאחרונה ספר על תולדות חייו בשם: "אדם אוהב אדם ואדמה".

ד. זאב ובינה זהבי, "דרכנו להגשמה", סיפורם של זאב ובינה זהבי (2011)

יוצרים ויצירות

לאורך 60 שנה – חברינו פירסמו שורה של יצירות שהלכה והתארכה, הכוללת ספרי פרוזה ושירה, עבודות מדעיות בתחום התמחותם, פרקי זכרונות (לרוב מתקופת השואה), סיפורים אישיים, ועבודותגמר במסגרת לימודיהם לקראת תארים מתקדמים, וכו'.

להלן רשימה מבוררת (אך לא שלימה) של יוצרים ופרי יצירתם, לפי נושאים.

היסטוריה

דבורה שכנר, אוויטה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1994;

שיחות על סנה, ספר בהכנה, מתוך פרוטוקולים של שיחות בקיבוץ גזית (1952/3).

מלחמת האזרחים בספרד, עבודה לתואר בחוג להיסטוריה כללית, אונ' ת"א (1971).

סיפורי חיים יומנים וזכרונות:

משה גיבורי, במבחן החיים, סיפרו האישי של משה גיבורי על תקופת השואה. שוחחה וערכה טלי גורן- ספיר.

ר. דורון (בויאנסקי), לגיונרים מארגנטינה, פרקי חיים, מתנדבים לגדוד העברי במלחה"ע הראשונה). ערכה דבורה שכנר, הוצאת יד יערי וספריית נתיבות (2007).

נחמה וסרמן, רסיסי חיים (פרקי זכרונות). עריכה ועיצוב: טלי גורן-ספיר, גזית, 2004.

הביתה, דרכנו בהעפלה, חברי גזית מספרים. תשל"א.

היומן, יומנו של קיבוץ השומר הצעיר לוחמי הגיטאות ע"ש טוסיה אלטמן, 1945 – 1948; הוצאת יד יערי, גבעת חביבה, 1997.

אסנת כהן ומיכל קריספין, עיני שקד חומות – יומן מחלה, הוצאת חלונות 2009.

אורה לוטן, פרקי חיים – חיים לוטן, חוברת זכרון לחיים, 2008.

הורים בנים, קטעים חיים בזכרון, חוברת זכרון לזכר אבא, אמא, אח ואחות

(2010).

איתן קליש, דפי זכרון, ביוגרפיות של סבא אבא ואמא (2009)

שמואל לייטנר, העיר בנדין בזמן מלחמת העולם השנייה.

במחנות גרמניה : 1941-1945, הוצ' גבעת-חביבה. ספר על המחנות ששמואל שהה בהם.

ספר על מחנה גרוסרוזן, יצא לאור במינכן שבגרמניה.

ספר ציורים על השואה, יצא לאור בעזרת "קרן חבצלת" והמשפחה.

ימים שחורים, הוצ' קיבוץ דליה (2001). תורגם גם לאנגלית, ויתורגם בעתיד לספרדית.

ברכה קדרון, לשרוד, סיפורה של ברכה קדרון, קיבוץ גזית, 2001

אליהו רזיאל, בודד במסתור, סיפור חייו של אליהו בתקופת השואה, (1993).

חיים שורר, בנתיב הזכרון, זכרונות אישיים מילדות ועד הגעתי לקיבוץ גזית. ראה אור בעזרת "קול החיים" פרי יוזמתה של טלי גורן-ספיר, (אביב 2009).

דבורה שכנר, נערה פוליטית, הוצאת הקיבוץ המאוחד (2002).

יהושע שכנר, מחכים ללנק, יומן מהבור, בעריכת דבורה שכנר, הוצאת יד-ושם, (2009)

סיפורת

פנינה צחור, כתמי דיו, סיפורים קצרים, הוצאת ספריית הפועלים, (2000).

----------- אוהבת את אכילס, סיפורים, הוצאת טרקלין, (2005).

------------ ריבת חלב, (2014)

ניקולאייב, סיפור משפחתה של פנינה, (2008).

שירה

אורה לוטן, הפלגה אחרונה, שירי מסע בין מעגלי שיירות של משפחתה, חברה, מקומות וזמנים. ספריה:

שוב, 1980; עונות, 1986; בגובה המים, 1990; הפלגה אחרונה (2000);

ספרות ילדים

יואל בן-ארצי, האיש עם האף השמן; איורים – סיגל סגל (בתם של ראובן וליליאנה), הוצאת "סער", (2010).

הגות

דני שכנר, הרעיון, בהוצאת גזית, (1978 - 1980)

עבודות עיוניות בתחום הספרות

אורה לוטן, מסע הרוח באדמת החול. עבודה לתואר שני בספרות, שהוקדשה לשירתו של אבא קובנר כפי שבאה לידי ביטוי בספרו "מסע הרוח באדמת החול".

אסתר לבנון מורדוך (1986) עבודת גמר לתואר שני: שירה היא נשיקת האקלים, הלשון, האמת – שני קווי אורך בפוטיקה תאורית של שירת מאיר ויזלטיר, אוניברסיטת תל-אביב.

עבודת גמר לדוקטוראט Ph.D "מזונה עד אמזונה – ייצוגי נשים וסוגיות מיגדר בתאטרון הישראלי. מקרה מבחן: רפרטואר תאטרון הקאמרי 1982- 2002". אוניברסיטת חיפה (2005).

תוקפנות ופגיעות אלימות ביחסי מיגדר : ייצוגן בטקסטים של דרמה ישראלית ברפרטואר התיאטרון הקאמרי 2001-1982 (2007). בתוך: החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקבוצים, כ"ט, עמ' 221-197

ייצוג הדמות הנשית של "עולה חדשה", האשה ה"אחרת" בתיאטרון רפרטוארי: פרספקטיבה של ייצוג מגדרי סטריאוטיפי בשני מחזות: "מהגר הולך ושב" מאת יוסף מונדי, ו"אורי-מורי" מאת יצחק בן-נר (2008). בתוך: החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקבוצים, ל'. עמ' 331-315

חברה ותיאטרון: דמות הזונה ואפיוני נשיות "זנותית": הייצוג בדרמה הישראלית (2009). בתוך: החינוך וסביבו, שתון סמינר הקבוצים, ל"א. עמ' 425-399

מעבר לגבולה של החברה ההגמונית: הייצוג הנשי, וזרקור על "דיכוי האישה" בחברה שבטית-מסורתית, במחזות על "אחרים" : חרדים ובדווים (2009). בתוך: אורנים, כתב עת אקדמי.

מיכל קריספין, "הקבוץ כמקום ספרותי" : עיון משווה בין יצירותיהם של דוד מלץ ועמוס עוז – עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך (M.A.), אוניברסיטת חיפה, החוג לספרות עברית והשוואתית (נובמבר 1987)

"עיני שקד חומות" : יומן מחלה. ספר שנכתב במשותף עם אסנת כהן בהוצאת "חלונות" (2009)

מדעים

ראול קולודנר. בידינו רשימה של מעל ל- 60 עבודות מחקר ומפרסומים מדעיים שראו אור לאורך שנות עבודתו של ראול במעבדה בבית-חולים "העמק" ובניהולה. קומץ קטן ונבחר מופיע כאן להדגמה.

Extended-spectrum beta-lactamases: a challenge for clinical microbiologists and infection control specialist. מאמר מסכם (review) שפורסם בשנת 2005 ב- American Journal of Infection Control הז'ורנל היוקרתי העוסק במניעת זיהומים בבתי חולים. במאמר ראול מתאר מנגנון עמידות חדש (אז) של חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים (בו עסקתי בדוקטוראט שלי), ואת דרכי הגילוי וההתמודדות על מנת להקטין את אחוזי הכישלון הטיפולי (מוות) בחולים הסובלים מזיהומים קשים.

First national surveillance of susceptibility of extended-spectrum beta-lactamase-prosucing Escherichia coli and Klebsiella spp to antimicrobial in Israel. מאמר נוסף בנושא הנ"ל בו ראול סוקר בפעם הראשונה את הימצאות מנגנון העמידות הזה בכל בתי החולים בארץ, ובנוסף חוקר את היעילות שת התרופות האלטרנטיביות בכל בית חולים. המאמר התפרסם ב- 2007 בז'ורנל Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases. שהוא כיום בין העיתונים היוקרתיים ביותר באירופה בשטח של מחלות זיהומיות.

Risk factors for the development of extended-spectrum beta-lactamases in non-hospitalized patients. עוד מאמר על הנושא. מאמר זה מתאר בפעם הראשונה בעולם איך לזהות חולים הסובלים מזיהום על ידי חיידקים עם מנגנון עמידות במאמרים הקודמים. פורסם ב-2004 בזו'רנל European Journal of Clinical Microbiology and Infection Deseases. עיתון יוקרתי אחר באירופה בנושא מחלות זיהומיות

Identification of the new emerging pathogen Vibrio vulnificus biotype 3 using commercially-available phenotypic methods. במאמר זה שפורסם ב-2004 ב- Journal of Clinical Microbiology העיתון היוקרתי בעולם במיקרוביולוגיה רפואית, בו ראול מתאר בפעם הראשונה בעולם את דרכי הזיוהוי (שלא נודעו עד אז) של חיידק חדש שהתגלה בפעם הראשונה ע"י קבוצת החוקרים איתה אני עובד בעפולה. מאמר זה זיכה אותו בפרס המחקר המצטיין מטעם Harold Grinspoon Foundatio.

ז'ורנלים יוקרתיים אחרים בהם פרסם עבודות: Lancet, Clinical Infection Diseases, Antimicrobial Agents and Chemotherapy, ועוד. כמה מהמאמרים האלה זיכו אותו לאחרונה בפרס לעידוד מחקר ע"ש Daniel & Marwil Research Fund.

תעשיה

עמיר אברמוביץ, הגורמים המשפיעים על שיעורה ויעילותה הכלכלית של העבודה השכירה במפעלי התעשיה הקבוצית (אוקטובר 1997) – עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי החברה" (M.A.), הפקולטה למדעי החברה, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל-אביב.

טיטו אשר, תכנון טווח קצר של קיבוץ גזית (יולי 1978) – במסגרת קורס רכזי משק י"ח, מדרשת רופין

על כלכלת הקבוץ – תוך הדגשת בעיות הגיל הקשיש (יוני 1989) – עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך (M.A.) במדעי החקלאות. מוגשת למחלקה לכלכלה ולמינהל, בפקולטה לחקלאות ברחובות, של האוניברסיטה העברית בירושלים.

הרברט וסרשטיין (ז"ל), שיחול (Extrusion( (1989-2004) – ספר שיצא לאור ב- 5 מהדורות והגיע לתפוצה של 1000 עותקים.

תהליכי ייצור של מוצרים פלסטיים (2007), ספר שיצא לאור ב- 200 עותקים, במימון מכללת "שנקר".

במסגרת עבודתו ב"שנקר" התמנה הרברט ע"י ההנהלה למנחה של הרבה עבודות גמר ופרוייקטים בקורס של הנדסאי פלסטיקה.

מאיר רומם (ז"ל), ייעוד קרקעות עמק בית-שאן (3/1960), הוצאת משרד החקלאות, האגף לשימור הקרקע.

סקר הניקוז הארצי – רשות הניקוז בית-שאן (6/1965), הוצאת משרד החקלאות, האגף לשימור הקרקע.

פתרונות הנדסיים לשימוש ביריעות פולימריות לאיטום (5/1983), עבודת גמר לקבלת תואר מג'יסטר למדעים בהנדסת חקלאות מטעם הטכניון.

איטום מאגרים על ידי יריעות גמישות (11/1990), הוצאת משרד החקלאות, נציבות המים.

Sealing of reservois and landfills, (2000) הוצ' משרד התשתיות ועדת המים, תל-אביב. (הופיעו מהדורות באנגלית ובספרדית.

מדריך לתכנון מאגרים (2005) – 8 פרקים.

איטום מאגרים ואתרי פסולת, מדריך לתכנון וביצוע, חלק א' (2006)

מספר עבודות (בספרדית) בענייני מים ושימור קרקע כחומר לימוד למשתלמים מחו"ל, במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי לפיתוח החקלאות.

אסף את הנתונים והביא לדפוס, אליהו להב.