קליטת פליטים

ספרייה • 27/3/2018 כניסות

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבי עופר האחד והיחיד שכבר חודשיים מקדיש את עצמו למענם של מבקשי המקלט ותומאס שהינו מבקש מקלט מאריתריאה הערב במועדון בעין השופט. 20 קיבוצים כבר קיבלו את ההחלטות לקלוט מבקשי מקלט. ואנחנו? בעוד כמה ימים נשב סביב שולחן הסדר ונעסוק בחירות ובשחרור. האם מצפוננו יאפשר למדינה שלנו לשלוח את תומאס ושאר מבקשי המקלט למותם? אם למדנו משהו מעברנו. אם ההגדה שנקרא בפסח היא סיפור מכונן אז עכשיו זה הזמן לתת מקלט בית ועבודה למבקשי המקלט בישראל