תופעת בני המנהיגים הושחתים

שונות • 13/1/2018 כניסות

מעניינו של יום/ מאיר שלו

ספר שמואל כמשל אקטואלי/ רחל אליאור

חוץ ממילים ומביטויים יש בתנ"ך גם סיפורים ואנשים שרבים מהם מעניינים מאוד. הקורא זוכר בוודאי את מרד אבשלום, בנו של דוד. כמו עוד שניים מאחיו, אמנון ואדוניהו, היה נסיך מפונק, מושחת, נהנתן, שחצן, אנוכי, מטומטם וגס רוח. בכלל, התנ"ך לא נמנע מפרסום ידיעות אודות מנהיגים - טובים ורעים - שהעמידו בנים פסולים, ולא חסך בדוגמאות, עד שעולה על הדעת האפשרות שגם זאת מסורת יהודית מתמשכת.

כאלה היו בניו לוקחי השוחד של שמואל הנביא, כאלה היו בניו הגזלנים והאנסים של עלי הכהן, וכאלה היו בניו החוטאים של אהרן, שחטאם לא ברור אבל בעטיו מתו. אבל דוד הגדיל, והעמיד שלושה בנים מקולקלים לתפארת: אמנון אנס את תמר אחותו ואחרי האונס גירש אותה מעל פניו. אבשלום רצח את אמנון, מרד באביו ושכב עם פילגשיו על גג הארמון לעיני העם. אדוניהו התנשא למלוך והתאווה לאבישג, הסוכנת של אביו. על אדוניהו נאמר: "ולא עצבו אביו מימיו", כלומר, דוד לא נזף בו ולא ענש אותו, ואולי, בהיותו נואף ורוצח בזכות עצמו, גם לא היה מופת חינוכי והתנהגותי.

ובכל זאת יש הבדל בין האב לבין בניו: דוד הגיע אל המלוכה משדות הקרב ומאחרי הצאן, ואילו בניו גדלו בארמון כילדים מורמים מעם ואחר כך כנערים מיוחסים ומפונקים. אבשלום ואדוניהו אף היו ידועים ביופיים. אבשלום היה היפה מכל בני ישראל ואדוניהו "טוב תואר מאוד". גם דוד אביהם היה גבר יפה - "איש תואר" - אבל היה גם "נבון דבר", ואילו אדוניהו ואבשלום היו טיפשים גמורים וטיפשותם הובילה אותם לאובדנם.

נתנחם בשפה העברית הנהדרת שלנו, שמתאימה גם להיכלי מלך וגם לבתי זונות, גם לשירי אהבה וגם לפסקי דין, ונשמח בדור הצעיר שלנו, ששומר כל כך יפה על המסורת ועל המורשת.

 

עיתונות צהובה

אחת הטענות היותר מגוחכות ועלובות שנשמעו השבוע מכיוון משפחת המלוכה נגעה בעצם הפרסום של מעללי בנו במועדוני החשפניות של תל־אביב. הם כינו זאת עיתונות צהובה, רכילות זולה ומרושעת, שיימינג, שפיכות דמים ורדיפה. מעניין, כשהתנ"ך פירסם את הסיפורים שהזכרתי על בנים של מנהיגים אחרים - איש לא טען את הטענות האלה.

מה יותר שיימינג מתיאור הביזוי שביזה אמנון את תמר אחותו אחרי שאנס אותה: "שלחו נא את זאת מעליי החוצה ונעול הדלת אחריה", הוא אמר. מה יותר צהוב מתיאור המשגל ההמוני והפומבי שערך אבשלום בפילגשי דוד אביו?

מה יותר רכילותי ומרושע מחשיפת האימפוטנציה של דוד המלך כאשר אבישג השונמית שכבה במיטתו וחיממה אותו - "והמלך לא ידעה". ועל אף כל זאת, דוד ייזכר בהיסטוריה של עמנו עוד הרבה שנים אחרי שנתניהו ומשפחתו כבר יימחו ויישכחו ממנה.