חידת היום

מדור הסטורי • 21/2/2018 כניסות

השיחים הללו פורחים ליד אחת ממדרכות הקיבוץ. ליד איזה בית הם פורחים?

שיחים 3שיחים 1שיחים 2שיחים 4