המאבק על איכות הסביבה בעמק יזרעאל

איתן קליש • 13/2/2018 כניסות

המאבק על איכות הסביבה נמשך

http://mynetafula.co.il/article/260759/3